Topic outline

 • Tänään aloitamme kurssin tutustumalla kurssin rakenteeseen ja sisältöön ja käymme läpi kurssin esseen vaatimukset ja vaihtoehdot. Tarkastelemme erilaisia tekstilajeja ja katsomme, miten akateemisia tekstejä saa otettua haltuun. Puhumme myös kirjoittajakäsityksistä ja jokainen aloittaa kirjoitusprosessin suunnittelemalla tekstiään ja toimintaansa.

  • File icon
   1. tapaamisen diat File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Kotitehtävä 1: Tee esseesuunnitelma ja palauta se!
   • Valitse esseesi aihe ja mieti, pyörittele ja ideoi sitä.
    Kerro suunnitelmassa aihe ja pohdi, mitä tiedät aiheesta ennalta, mitä haluaisit tietää, mihin aihe mielessäsi linkittyy ja/tai millaisia kysymyksiä sinulle spontaanisti aiheesta herää. Ei itsekriittisyyttä tässä! Muoto on vapaa, esim. tekstiä, miellekartta, otsikoita, huomioita, kysymyksiä, linkkejä.
   • Tee myös aikataulusuunnitelma.
    Milloin aihetta käsittelevä luento on? Mitkä muut luennot liittyvät aiheeseen tai miten niistä voisi saada näkökulmaa aiheeseen? Milloin (ja missä?) kirjoitat? Milloin etsit taustamateriaaleja tai tutustut niihin? (Laita nämä myös kalenteriisi.)
   • Palauta tämä hyvin vapaamuotoinen aihe- ja aikataulusuunnitelmasi ennen seuraavaa tuntia palautuslaatikkoon tänne.

   Kotitehtävä 2: Tutustu esseen aihetta käsitteleviin lähteisiin
   • Etsi jokin teksti, joka liittyy valitsemaasi aiheeseen ja ota se mukaan ensi tunnille (linkki riittää). 
   • Teksti voi olla esim. luku kirjasta, raportti, tutkimus, uutinen, ohje, opinnäyte… Katso ammattilehdet, aaltodoc.aalto.fi…
   • Kun etsiskelet tekstejä, silmäile.
   • Kun oikein lupaava teksti löytyy, hyödynnä aktiiivisen lukijan ohjetta (paperisena tunnilla + täällä).
   • Tarkoitus: Tutustua aiheeseen, kenteis voit hyödyntää lähdettä myös esseessä. Jatkossa harjoittelemme referoimista ja viittaamista löytämiesi tekstien avulla.

   Kotitehtävä 3: Tee luentomuistiinpanot

   • Tee muistiinpanot (käsin, koneella, mindmap, lista… kokeile!) ensi torstain Tulevaisuusfoorumin luennosta.
   • Muistiinpanojen pohjalta pieni lämmittelykeskustelu ensi tunnin alussa (5 min).