Topic outline

 • Kurssin kuvaus ja ohjelma

  Kurssin laajuus

  5 op

  Kurssin asema

  Kurssi kuuluu valinnaisiin opintoihin pää- ja sivuaineissa Rakennettu ympäristö ja Kestävät yhdyskunnat. Sen voi sisällyttää myös kaikkiin vapaasti valittaviin kandivaiheen opintoihin. Muut kuin Aalto-yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssille joustavan opinto-oikeuden avulla ja kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa.

  Kurssin sisältö

  Liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet. Liikenteen energiankulutus. Eri liikennemuotojen sekä väylien rakentamisen ja ylläpidon vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön. Liikenneturvallisuus. Liikennejärjestelmän kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävät keinot.

  Kurssin osaamistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaan liittyvää tietoa
  • tunnistaa tulevia liikkumis- ja kuljetustarpeita ja osaa määritellä niiden toteuttamismahdollisuuksia
  • ymmärtää kestävyyden ulottuvuuksia ja käsitteitä ja vuorovaikutussuhteita liikennejärjestelmässä
  • tietää liikenteen vaikutusten määrittämismenetelmiä
  • ymmärtää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta rakennetussa ympäristössä
  • käsittää liikennejärjestelmän toiminnot ja vaikutukset niitä tuottavien, käyttävien ja kokevien osapuolten kannalta.

  Kurssin suoritustapa

  Kolme osasuoritusta, kaikki suoritettava hyväksytysti

  1. Kurssin alkuosan suorittaminen

  • vaihtoehtoiset suoritustavat ovat luentokuulustelu ma 11.3.2024 ja kurssin alkuosan oppimispäiväkirja ajalta 26.2.-12.3.2024
  • arvostelu 0-5, suoritettava hyväksytysti, arvosanaksi tulee vaihtoehtoisista suoritustavoista paremman arvosana (molempien suoritus mahdollinen)
  • painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  2. Pakolliset harjoitukset

  • hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä vastausta kaikissa harjoituksissa


  3. Kurssin loppuosan suorittaminen

  • osasuorituksessa laaditaan pienryhmässä dialogioppimispäiväkirja ajalta 15.3.-12.4.2024 ja tehdään projektityö
  • molempien arvostelu 0-5, molemmat suoritettava hyväksytysti
  • kummankin painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  Dialogioppimispäiväkirja toteutetaan ryhmäpäiväkirja
  na, jossa kukin ryhmän jäsen kirjoittaa säännöllisesti yhteiseen oppimispäiväkirjaan ja lukee samalla mitä muut ovat kirjoittaneet. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee osallistua kaikkien teemojen käsittelyyn kommentoimalla mahdollisia aiempia esitettyjä ajatuksia teemasta ja tuoden esiin uuden näkökulman aiheesta sitä ja siihen liittyvää oppimista käsitellen. Kurssin päätteeksi laaditaan samalla menetelmällä yhteenveto-osuus kurssista.

  Projektityössä tarkastellaan ryhmälle annettua aihetta, laaditaan siitä posteri tai video, joka esitellään muiden ryhmien opiskelijoille. Projektityön suoritusvaatimuksiin kuuluu vähintään neljän muun ryhmän töihin tutustuminen ja arviointi sekä oman ryhmän vertaisarviointi.

  Projektitöitä tulee myös käsitellä ryhmäpäiväkirjassa muiden teemojen tapaan.

  Kurssin opettajat

  Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Jouni Ojala, jouni.ojala@aalto.fi

  Kurssin ohjelma (päivitetty 23.2.2024)

  Kurssiohjelman mukainen opetus tapahtuu lähiopetuksena seuraavissa opetustiloissa: maanantaisin ja tiistaisin klo 14-16 ja perjantaisin klo 10-12.

  Pvm  vko  klo  sali  aihe 
  ma 26.02.2024

  9

  14.15-16.00

  R2

  Kurssin aloitus. Liikennejärjestelmän perusteet: liikkuminen ja kuljetukset
  ti 27.02.2024
  9
  14.15-16.00
  U1  Liikennejärjestelmän perusteet: infrastruktuuri ja palvelut
  pe 01.03.2024
  9
  10.15-12.00
  R2  Liikennejärjestelmän perusteet. Harjoitus.
  ma 04.03.2024

  10

  14.15-16.00

  R2
   
  Kestävä kehitys ja liikenne: käsitteet, liikennejärjestelmän taloudellinen kestävyys
  ti 05.03.2024
  10
  14.15-16.00
  M1  Kestävä kehitys ja liikenne. Harjoitus.
  pe 08.03.2024

  10

  10.15-12.00

  R2
   
  Kestävä kehitys ja liikenne: elinkaariajattelu, vaikutusten arviointi
  ma 11.03.2024
  11
  14.15-16.00
  R2  Luentokuulustelu
  ti 12.03.2024
  11
  14.15-16.00
  U1  Projektityön anto
  pe 15.03.2024
  11 10.15-12.00
  R2  Liikenteen vaikutukset: melu ja tärinä
  ma 18.03.2024

  12

  14.15-16.00

  R2
   
  Liikenteen vaikutukset: energiankulutus ja päästöt ilmaan
  ti 19.03.2024
  12
  14.15-16.00
  U1  Liikenteen vaikutukset. Harjoitus.
  pe 22.03.2024
  12
  10.15-12.00
  R2  Liikenneturvallisuus
  ma 25.03.2024
  13
  14.15-16.00
  R2  Liikenneturvallisuus
  ti 26.03.2024
  13
  14.15-16.00
  U1  Liikenneturvallisuus. Harjoitus.
  pe 05.04.2024

  14

  10.15-12.00

  R2
   
  Liikenteen sosiaalinen kestävyys & esteettömyys, Liisa-Maija Thompson, Suomen Tieyhdistys
  ma 08.04.2024 15
  14.15-16.00 R2  Älykäs liikennejärjestelmä, staff scientist Iisakki Kosonen
  ti 09.04.2024 15
  14.15-16.00
  R2  Tien ja kadun vaatima tila
  pe 12.04.2024
  15
  9.15-11.00
  M1  Projektitöiden esittely I salissa M1
  pe 12.04.2024
  15
  12.15-14.00
  M1  Projektitöiden esittely II salissa M1
  pe 12.04.2024
  15
  14.30-16.15
  M1  Projektitöiden esittely III salissa M1
  ke 17.04.2024
  16
  18.00
  Ryhmäpäiväkirjojen palautusaika päättyy