Opetuksen havainnointi ja antamasi palaute siitä DL 19.11.2018

Due: Monday, 19 November 2018, 8:00 AM
Make a submission

Ohjeet:

 • Vieraile harjoitteluluokassa, jos mahdollista, niin oman ryhmäsi jäsenen harjoituksissa.
 • Kiinnitä huomiosi vuorovaikutukseen luokassa ja kirjaa ylös vähintään seuraavaa:
  • Kuinka vuorovaikutusta luotiin?
  • Millainen oli lähestymistapa? 
  • Millaisten tekijöiden huomasit tukevan opiskelijan oppimista?
  Voit lisätä omaa reflektiotasi ja näkökulmiasi.
  Ole tarkka, positiivinen ja anna rakentavaa palautetta. Käytä palautelomaketta, joka löytyy tästä alta.
  Anna palautteesi vertaisellesi/havainoidulle henkilölle ja lisää se myös MyCoursesiin ja poista havainnoidun vertaisen nimi. Tämä palaute näkyy vain sinulle ja tämän kurssin opettajalle (Mairelle ja Jukalle)