LP2 korvaava tehtävä DL 18.2.2019

Due: Monday, 18 February 2019, 12:00 AM

LP2 Korvaavan tehtävän ohjeet ja palautus

Perehdy lähipäivän orientointi sekä opetusmateriaaliin (slidet).

  • Jos olit pois koko päivän, niin tee tehtävät  A, B ja C.
  • Jos olit pois aamupäivän, niin tee tehtävät  A ja B.
  • Jos olit pois iltapäivän, niin tee tehtävät  A ja C. 

 A)

1. Perhdy päivän materiaaleihin ml. Viivin ja Venlan slidet.

2. Tarkista palauteketju, eli kenelle sinun tulee antaa palautetta kurssisuunnitelman versiosta 3.0 ja tutustu palauteohjeisiin.

3. Tarkista, mitä tehtäviä on seuraavaksi kerraksi.

 

B)   Korvataksesi aamupäivän poissaolon, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja kirjoita kysymyksiin lyhyt perusteltu vastauksesi. Tavoitteena tässä tehtävässä on tukea sinun reflektiotasi päivän teemoista. 

-    Pohdi ja reflektoi, mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijan odotuksiin kurssin kuormittavuudesta?

-   Omien kokemustesi perusteella reflektoi kuinka sinä opettajana vähennät kuormittavuuden tuntua ja kuormittavuutta omalla kurssillasi?

  

C)   Korvataksei iltapäivän, valitse yksi seuraavista kysymyksistä ja kirjoita lyhyt vastaus. Muistathan perustella vastauksesi. Tämän tehtävän tavoitteena on tukea sinun omaa pohdintaasi ja reflektiota näistä teemoista liittyen omaan opetukseesi.

1) Miten sannetaan ajantasaista palautetta opiskelijoille isolla ensimmäisen kandiopiskeluvuoden luentokurssilla? Mitä ovat tyypilliset haasteet? Millaisia ovat potentiaaliset arviointimenetelmät?

2) Pohdi ja reflektoi miten voidaan antaa ajantasaista palautetta maisteriopiskelijoille heidän pääainekurssillaan?

3) Ryhmätyötaidot ovat ydinosaamistaitoja, jotka sisältyvät niin kandi- kuin  maisterivaiheeseen. Pohdi ja reflektoi, miten näitä taitoja voisi arvioida? Miten annat ajatasaista palautetta ryhmätyötaidoista ja niiden kehittymisestä ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoille? Entä viidennen vuoden opiskelijat?

4) Osaamistavoitteissa kerrotaan, mm. että kurssin jälkeen opiskelijalla on osaamista käyttää omaa asiantuntijuuttaan monitieteisen ongelman ratkaisemiseen. Mieti, mitkä ovat mahdolliset arviointimenetelmät?