Ennakkotehtävä, kurssisuunnitelma versio 1.0 (DL 14.1.2019)

Due: Monday, 14 January 2019, 11:55 PM
Make a submission

Kurssin aikana sinä kirjoitat/ laadit kurssisuunnitelman, jossa osaamistavoitteet, opetus- ja arviointimenetelmät ovat hyvin valmistellut ja linjakkaat. Valitse yksi oma kurssi, jota työstät tämän Opetuksen suunnittelu –kurssin aikana. Se voi olla olemassa oleva kurssi tai voit myös laatia aivan uuden kurssin. Mikäli jatkat Opetusharjoittelu (5 op) –kurssille, kannattaa valita sellainen kurssi, jossa tulet opetusharjoittelun tekemään.

Ennakkotehtävänä sinun tulee kuvata lyhyesti valitsemasi oma kurssisi sellaisena, kuin se tällä hetkellä on. Palauta kuvauksesi MyCourses Opetuksen suunnittelu –työtilassa olevaan Ennakkotehtävän  palautuslaatikkoon DL 14.1.2019 mennessä. Kuvauksesi näkyy vain kurssin ohjaajille.

1. Perustiedot:

Kurssin nimi, laitos, koulu
Opetuskieli
Laajuus (op)
Opetusperiodi
Kohderyhmä (kandi-/maisterikurssi tai muu)
Onko kurssi pakollinen tai valinnainen?
Arvioitu osallistujamäärä

2. Kurssin yhteydet toisiin kursseihin: missä kohtaa kurssi suoritetaan ohjelmassa? Esim. onko se esitietovaatimuksena joillekin kursseille?

3. Onko kurssi sinulle opettajana uusi vai ennestään tuttu?

4. Jos kurssi on jo olemassa, millaista opiskelijapalautetta siitä on saatu? Lyhyt kuvaus

5. Mikä sinua opettajana innostaa kurssissa? Huolettaako sinua kurssissa joku asia? Mihin seikkoihin toivoisit tukea kurssin suunnittelussa?

Palauta kurssikuvaus Ennakkotehtävän palautuslaatikkoon DL 14.1.2019 esim. Syrjäkari-versio 1.0. Ota kuvaus mukaan myös lähitapaamiseen.