Parityö: Aika

Due: Thursday, 12 September 2019, 8:30 PM

Dance

Think of your favourite music. How would you describe it with movement? Your dance can be fierce or gentle, it can be fast or slow, flexible or rigid. Try to find an emotion and gesture to fit to your beat.


Tehtävä toteutetaan parityönä, mutta jokainen opiskelija palauttaa yhden kuvan, jossa tutkitaan liiketerävyyttä tai -epäterävyyttä ja kompositiota.

Palauta kuva jpg-formaatissa MyCoursesiin, tehtävän palautuskansioon 12.9. 

Referenssit: Bruce Naumann, Denis Darzasq, Ernst Haas

Linkkejä liiketerävyyteen / suljinaikaan:
Understanding shutter speed – Beginner's Guide

·       

Shutter speed / Tutorial training video


Video: Mastering shutter speed

https://www.youtube.com/watch?v=hXwWSHEeb88