2.2. Muntlig presentation 1

Due: Monday, 7 June 2021, 11:59 PM
presentation

Öva inför det muntliga provet!

Du har två alternativ:
1) Presentera muntligt temat som du skrev om i Skriftlig uppgift 1
2) Välj ett nytt tema

Allra först ska du läsa information om det muntliga provet (se längre ned på första sidan).

Laga sedan en presentation som består av 3 dior (utan eller med audio/video) eller 2 minuter på video. Kom ihåg att öva uttal om du har med audio eller video!

Lämna in presentationen och vänta på lärarens kommentarer.

Du kan fortsätta att bearbeta den här presentationen enligt lärarens anvisningar  i muntlig presentation 2 och sedan använda den i det muntliga slutprovet.