Tentti 6.10.2021 kello 16:30 - 18:30

Due: Wednesday, 6 October 2021, 6:30 PM

Seuraavassa ovat kysymykset kahtena saman sisältöisenä versiona, MS-Word ja PDF. Vastaukset on palautettava jommassa kummassa näistä tiedostomuodoista. Vastaustaulukon on oltava samaa muotoa kuin tehtävien alussa oleva taulukko (10*5).