2.1. Skriftlig uppgift 1 - inlämning

Due: Wednesday, 20 October 2021, 11:59 PM


Kuvahaun tulos haulle writing

1. Välj ett tema som intresserar dig. (Samma tema kan användas också för den muntliga presentationen)

2. Sök information om temat t.ex. på Smart svenska.

3. Processera informationen t.ex. med hjälp av en mind map, SWOT-analys eller motsvarande.

4. Öva grammatik  och använd ordbok.

5. Skriv ca 150 ord

6. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. word eller Google)

7. Lämna in inom utsatt tid.