Tentti 22.12.2021 kello 16:30 - 18:30

Due: Wednesday, 22 December 2021, 6:30 PM

Seuraavassa ovat tenttikysymykset kahtena saman sisältöisenä versiona, MS-Word ja PDF. Vastaustiedosto tulee palauttaa jommassa kummassa näistä tiedostomuodoista määräajassa.