15.2 – Källhänvisning

Due: Wednesday, 15 February 2023, 12:00 PM
Make a submission
Utvärdering och tillämpning av sökresultatet i ditt forskningsarbete

När du skriver akademiska texter är tanken att du ska ta del av andras arbeten och texter och att dessa ska ligga till grund för ditt arbete. Tidigare forskningsresultat har man nytta av då man i sin egen forskning/undersökning skall argumentera sina val t.ex. av metodik. Den källkritiska granskningen är en viktig del i sökprocessen och det akademiska skrivandet. I söktjänster som indexerat stora dokumentmängder (t.ex. Google) lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid dokumentens vetenskapliga nivå.

Om du använder dig av vetenskapliga referensdatabaser såsom Scopus och Web of Science  så kvalitetsgranskas de vetenskapliga tidskrifter och konferenspublikationer, som ingår i dessa databaser. Tyngdpunkten på innehållet i databaserna Scopus och Web of Science är inom naturvetenskaper, medicin och teknik. Det bästa resultatet uppnås oftast genom att pröva på olika söktjänster och databaser.

Även om du har hittat vetenskapligt granskat material måste du själv alltid göra en kritisk granskning. Artikeln du hittade kanske är för gammal och det har kommit nya rön, eller det kanske finns en annan forskare som har en annan åsikt.

Konferensbidrag kan vara intressanta då de presenterar ny forskning och vad som händer inom ett område just nu. Har du hittat ett äldre konferensbidrag? Sök i så fall vidare på författarna och se om det finns en motsvarande artikel i en vetenskaplig tidskrift.

När du skriver en akademisk text är det viktigt att det klart framgår vad som är dina egna resultat och slutsatser och vad som härrör sig från någon annan. Därför skall du ange vilka källor du har använt i ditt arbete genom att skriva en hänvisning i texten till den källa du använt och i källförteckningen anteckna de fullständiga uppgifterna.

Informationssökning är en del lärandeprocessen. Ofta hittar du de mest relevanta källorna för ditt kandidatarbete inte genast utan först i andra hand. Lycka till med ditt arbete!

Uppgift

Undersök de källor, som du hittat [uppgiften i informationssöking eller senare] och välj en av dem. Den utvalda källan skall vara en e-artikel eller en e-bok, som finns i lärcentrets samlingar och den skall vara relevant för ditt arbete.

Utför sedan på följande deluppgifter:

  • Skriv uppgifterna om den utvalda artikeln eller e-boken i formen av en post i en källförteckning.
  • Svarar informationen i din utvalda källa på din frågeställning eller dina forskningsfrågor, som du ställt i ditt arbete? Skriv svaret som en texthänvisning.
  • Undersök källförteckningen i den utvalda artikeln eller boken. Hittar du där nya intressanta källor? Kopiera minst en intressant referens från källförteckningen som svar på frågan.

Svaret på uppgiften förväntas alltså vara ett kort stycke text med texthänvisningar och en källförteckning med minst två källor.

Se lektionen i källhänvisning för mera info om hur texthänvisningarna och källförteckningen skall se ut enligt de olika källhänvisningssystemen. Var noga med detaljerna.