28.4 Uppgift från talverkstaden

Due: Friday, 28 April 2023, 12:00 PM
View Make a submission Receive a grade

Gör den här uppgiften när du har fått tillgång till inspelningen av din presentation. Titta på videon och svara sedan på frågorna som du hittar via den här länken.

Du kan också skriva till sist "frågorna besvarade" eller något liknande som svar på den här inlämningsuppgiften.