6.3 – Version 2 för Textverkstad 1

Due: Monday, 6 March 2023, 12:00 PM

Lämna in här om du skriver på svenska.