Oppimateriaalin lisenssi

CC4-BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Oppimateriaalin tekijät: Antti Karttunen (2016-2020), Tarmo Nieminen (2018), Julia Tofferi (2020)

Kierros 1

Kurssin ensimmäisellä kierroksella tutustutaan ohjelmoinnin peruskäsitteisiin ja Python-ohjelmointikielen perusteisiin.

1. Anaconda-jakelupaketin asentaminen

Ohjelmointitehtävien tekemiseksi tarvitset esimerkiksi Anaconda-jakelupaketin ja Spyder-ohjelmointiympäristön. Oppimateriaalin Lisämateriaalia-luku sisältää Anacondan asennusohjeen ja Spyderin käyttöohjeita.

2. Oppaan lukuohje

Kun oppaassa esitetään Python-koodia, se näyttää tältä:

print("Nyt lasketaan!")
print("11*11 on", 11*11)

Kun oppaassa näytetään, mitä Python-koodi tulostaa, se näyttää tältä:

Nyt lasketaan!
11 * 11 on 121

3. Esimerkkiohjelmien kokeileminen itse

  • Kopioi esimerkkiohjelman koodi Spyder-editoriin.
  • Aja koodi painamalla Spyderissä vihreää "Run"-painiketta tai F5-nappia. 
  • Esimerkkiohjelmien kokeileminen ja muokkaaminen on erittäin suositeltavaa, koska se helpottaa merkittävästi esimerkkien ymmärtämistä.

4. Ohjelmakoodin kommentointi

Ohjelmien huolellinen kommentointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta:

  • Muut ymmärtävät, mitä kirjoittamasi koodi tekee
  • Muistat itse, mitä kirjoittamasi koodi tekee!

Ohjelmakoodiin voi lisätä kommentteja #-merkin jälkeen:

# Aloitetaan!
print("Eka ohjelmani")
# Jatketaan!
print("Moi!") # Rivin loppuun voi myös lisätä kommentteja

Ylläoleva ohjelma tulostaisi:

Eka ohjelmani
Moi!

Huomaa, että kommentit eivät tulostuneet.

Monirivisiä kommentteja voi kirjoittaa """ kommentti  """ –merkinnällä:

print("Eka ohjelmani")
"""
Olipa hieno kokemus!
Tämä on kolmerivinen välikommentti.
Sitten jatketaan!
"""
print("Moi!")

5. Muita Python-oppimateriaaleja

Lisämateriaalin Python-verkkomateriaaleja -kappaleessa on listattu hyviä verkosta löytyviä oppimateriaaleja, joita voi myös hyödyntää Python-ohjelmoinnin opettelussa. Jos pidät opiskelusta videomateriaalien avulla, sivulta löytyy linkkejä videomuotoisiin oppimateriaaleihin. 

6. Jos olet aiemmin osallistunut kurssille Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Jos olet aiemmin osallistunut Aallon yleiselle Python-kurssille, tutustuthan lisämateriaalin kappaleeseen main-funktio ennen kuin aloitat tämän kurssin tehtävien tekemisen.

7. Oppaan sisältämät tehtävät

Opas sisältää myös erilaisia tehtäviä, joilla on kaksi eri tarkoitusta:

  • Oppaassa esitettyjen asioiden havainnollistaminen
  • Voit tarkistaa, kuinka olet sisäistänyt oppaassa esitetyt asiat

Oppaassa olevien tehtävien tarkoitus on tukea oppimista, ne eivät vaikuta kurssin arvosteluun

Alla on kaksi esimerkkiä oppimateriaalin tehtävätyypeistä.

Tehtävä 1.0.1

Tehtävä 1.0.2