16.1 Kursintroduktion (Henrik Wallén)

Bland övrigt material finns också: mall för forskningsplan och blankett för ersättande av lektion

Ifall du har behov av att kompensera din frånvaro: Skriv en fritt formulerad sammanfattning på 300-500 ord där du förklarar hur det svenskspråkiga kandidatseminariet fungerar. Välj ut den information som verkar viktigast för dig istället för att försöka få med alla datum och detaljer. Lämna in uppgiften per e-post henrik.wallen@aalto.fi senast 26.1.