to 18.1 kl 10-12 Forskningsmetodik och vetenskapsetik (Mats Fridlund)

Ifall du gick miste om lektionen och har behov att kompensera din frånvaro, kan du göra det genom att se på inspelningen av motsvarande lektion 17.1.2017 och sammanfatta lektionen på 500 ord, varav 250 om forskningsetikdelen och 250 om forskningsmetodologidelen. Sänd din text till mats.fridlund@aalto.fi.

[Panopto-länken ovan tycks kräva inloggning. Inloggningsproceduren kan i vissa fall tappa bort till vilken inspelning man var på väg. Klicka i så fall på länken ovan på nytt...]