13.3 Muntlig framställning 1 (Stina Niemi)

Vetenskaplig retorik och argumentation: hur man resonerar klart och presenterar en vetenskaplig tankegång