10.4 Vad händer sedan? (Henrik)

Slutförande av kandidatseminariet, TkK-examensbetyg, inledande av magisterstudier, diplomarbete och annat aktuellt efter kandidatarbetet. (Har du specifika frågor du vill få besvarade kan du skicka dem på förhand till henrik.wallen@aalto.fi.)

[Den här lektionen är frivillig. Om du inte deltar förväntas du läsa på själv innan du ställer frågor om saker som behandlas på den här lektionen.]