Tehtävä 2

Kerro, mitä olet oppinut kurssin aikana, mikä on jäänyt parhaiten mieleen, mikä on yllättänyt, ovatko ajatuksesi muuttuneet kurssin aikana, mistä et ole samaa mieltä, yms. Mitä sana ”etiikka” kurssin jälkeen tuo mieleen? Onko kurssi inspiroinut sinua asennoitumaan uudella tavalla työntekoon? Miten?

Jos haluat, voit myös vapaasti kertoa mielipiteesi kurssin eri osioista ja antaa ehdotuksia kurssin parantamiseksi.

Esitystapa on vapaa: voit kirjoittaa esseen, runon, piirtää, valmistella PowerPoint-esityksen, ilmaista ajatuksiasi kuvien avulla, yms. Ole oma itsesi.

Kun lähetät tehtävän, kerro minkä arvosanan antaisit itsellesi kurssista ja perustele kantaasi. Voit kriteerinä käyttää mm. aktiivista osallistumistasi luennoille, asennettasi, oppimishalukkuuttasi, muun materiaalin käyttöä, yms.

Palautus osoitteeseen santi.martinez@providentia.fi 7.9.2020 mennessä.