Kurssin luentojen esittelyvideot


Kurssin esittely: mitä kurssilla opitaan ja kuinka suoritan kurssin?Luento 1: johdanto - miksi ja ketä varten tarkastuksia tehdään?Luento 2: kestävän kehityksen raportointi


Luento 3: tilintarkastuksen sääntely ja valvontaLuento 4: sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastusLuento 5: riskien kartoitus ja tarkastuksen suunnittelu


Luento 6: kontrollit, niiden testaus ja tulosten hyödyntäminen organisaation toiminnan kehittämisessäLuento 7: yrityksen toimintojen tilintarkastus, esimerkki: myyntitoimintojen tilintarkastaminenLuento 8: yrityksen varojen tarkastaminen, esimerkki: rahoitusinstrumenttien tarkastaminenLuento 9: sisäisen tarkastajan raportointiLuento 10: tilintarkastajan raportointiLuento 11: sisäinen tarkastus käytännössäLuento 12: Mitä on tilintarkastus tänään?