22.3 Muntlig framställning 1 (J-P) – U7 PWC

Att presentera vetenskap muntligt som sakkunnig, presentationens struktur samt information om opponeringen.

Om du missade lektionen Muntlig framställning 1 kan du kontakta läraren per e-post för att få ersättande uppgifter.