29.3 Muntlig framställning 2 (J-P) – U7 PWC

Kroppsspråk och icke-verbala signaler. Hur presenterar du ditt arbete tydligt och övertygande?

Om du missade lektionen Muntlig framställning 2 får du kontakta läraren per e-post för att få ersättande uppgifter.

Kom ihåg att boka tid för talverkstad!