Nyheter

Forskningsplanen 2.10 och uppgifter om handledare

Forskningsplanen 2.10 och uppgifter om handledare

by Henrik Wallén -
Number of replies: 0
Kom ihåg att forskningsplanen skall lämnas in senast på måndag 2.10 kl 10:00. Forskningsplanen är en viktig milstolpe för att visa att du kommit igång med arbetet.

Ifall du inte redan gjort det, meddela mig senast på fredag vem som är din handledare så att jag kan dela ut lämpliga MyCourses-rättigheter, så handledaren kommer åt det du lämnar in i MyCourses. Meddela också e-post-adressen ifall det inte är standard fornamn.efternamn@aalto.fi.

Jag antecknar kandidatarbetets rubrik på basen av forskningsplanen. Meddela ifall din rubrik i något skede ändrar. (Ifall handledaren godkänner ändringen är det helt ok att rubriken justeras under arbetets gång.)