Forskningsplanen och handledare

Forskningsplanen och handledare

by Wallén Henrik -
Number of replies: 0

Kom ihåg att lämna in forskningsplanen senast må 29.1 kl 10 i MyCourses. En mall finns bland övrigt material.

Mallen finns främst till för att få med instruktionerna och för att ingen ska behöva lägga ned onödig tid på att hitta på en layout, men det är fritt fram att ändra på formatet bara all viktig information kommer med. Avsikten är att visa att du har kommit igång med arbetet och har en realistisk plan för genomförandet. I det här skedet är snygg layout och utmärkt språk inte viktigt. Tabeller och listor får gärna användas om det känns ändamålsenligt.

- - -

Kom också ihåg att meddela mig vem som är din handledare (namn + e-post) ifall du inte redan gjort det, så jag kan dela ut lämpliga MyCourses-rättigheter. Fredag kl 12 skulle vara lämpligt i god tid före inlämningsdeadline.