Version 1 + kamratrespons

Version 1 + kamratrespons

by Wallén Henrik -
Number of replies: 0

Version 1 av kandidatarbetet skall alltså lämnas in senast kl 10 på måndag. Därefter delas det ut två slumpmässigt valda kandidatarbeten år var och en för kamratrespons (deadline må 19.2 kl 10).

För att det här ska fungera måste alla hålla tidtabellen. Efter att kamratresponsen öppnat (på måndag eftermiddag) går det inte att ta emot försenade inlämningar. Likaså måste kamratresponsen stängas för att var och en skall få sin egen respons.

För övrigt går jag igenom uppgiften för informationssökning så fort som möjligt i början på nästa vecka och ber om kompletteringar ifall det behövs.