Platser för textverkstad 2

Platser för textverkstad 2

Sevon Sofia -
Vastausten määrä: 0

Hej!

Textverkstad 2 hålls för Sofias grupp i Masto (M145b) i M-vingen, korridoren som leder till A-vingen. 

Stina håller sina textverkstäder på olika platser. Alla som bokar tid får en separat kalenderinbjudan där platsen meddelas.