Laboratoriotöistä voi saada enintään 20 pistettä kokonaisarviointiin. Vähimmäisvaatimus on kolmen laboratoriotyön suorittaminen hyväksytysti. 

Laboratoriotöistä on saatavilla yhteensä 20 pistettä. Pisteet jakaantuvat siten, että harjoittelupaketista on tarjolla 5 pistettä ja laboratoriotöistä (3 kpl) 5 pistettä / työ.

Kurssitenttiviikon jälkeen suoritetuista töistä ei kerry pisteitä. Laboratoriotyöt sekä niistä kerätyt pisteet ovat voimassa seuraavan kurssitoteutuksen loppuun saakka (mukaan lukien kurssin jälkeinen kurssitentti), mutta vain jos kaikki laboratoriotyöt on suoritettu hyväksytysti.

Pisteiden vaikutus kokonaisarviointiin selviää kurssin kurssiesitteestä.


Laboratoriotöiden pisteet jakautuvat seuraavasti:

Harjoittelupaketti (max. 5 p)

Harjoittelupaketti on kurssikohtainen eli se suoritetaan jokaisella kurssilla erikseen
 o
Harjoittelupaketti suoritettu viimeistään ti 7.3.: 0-5 p
 o
Harjoittelupaketti suoritettu myöhemmin tai ei ollenkaan: ± 0 p


Laboratoriotyöt (max. +5 p/työ)

Laboratoriotöissä arvioidaan neljää osa-aluetta:

Esitehtävät (max. + 1,5 p)
 o 
kysymyksiin vastattu oikein ja huolellisesti

Hypoteesit/testaus + loppupohdinnat (max. + 1,5 p)
 o 
hypoteesit perusteltu fysiikan avulla (hypoteesin ei tarvitse olla oikein!)
 o
 testaus selitetty ja perusteltu fysiikan avulla, mikä meni pieleen, jos hypoteesi oli väärin
 o 
pohdinnat perusteltu hyvin ja mahdolliset kirjallisuusarviot tehty huolellisesti

Mittausten analyysi + virhetarkastelu (max. + 2 p)
 o 
oikeaoppiset kuvaajat
 o 
analyysin oikeellisuus
     -
 oikeiden menetelmien käyttö
     -
 virheelliset pisteet kuvaajassa jätetty huomiotta
 o
 virhetarkastelu tehty oikeaoppisesti siltä osin, kun sitä vaaditaan
 o 
tuloksien ilmoitustarkkuus ja yksiköt

Tuntiaktiivisuus (± 0 p tai -1 p)
 o
 osallistuminen parityöskentelyyn työn eri vaiheessa
 o
 aktiivinen ja kyseenalaistava ote työskentelyyn
 o 
itsearviointi (yhdistetään assistentin arvioon)
Last modified: Thursday, 26 January 2023, 2:30 PM