Kurssi suoritetaan osallistumalla tenttiin ja harjoituksiin. Kurssin voi myös suorittaa pelkällä tentillä ilman harjoituksia.

Opiskelijalle lasketaan kaksi vaihtoehtoista arvosanaa asteikolla 0–5: (1) pelkän tentin perusteella ja (2) tentin ja harjoitusten perusteella. Parempi näistä kahdesta arvosanasta tulee automaattisesti voimaan. Vaihtoehtoiset arvosanat lasketaan seuraavasti:

(1) Tenttipisteistä (0–24) määrätään pelkän tentin arvosana T.
(2) Yhteispisteet lasketaan skaalaamalla tenttipisteet välille 0–60 lineaarisesti, skaalaamalla harjoituspisteet (0–hmax) välille 0–40 lineaarisesti, ja laskemalla yhteen. Näin saaduista yhteispisteistä (0–100) määrätään yhteisarvosana Y. Tässä arvostelussa on siis tentin osuus 60% ja harjoitusten osuus 40% pisteistä.

Arvosanoista T ja Y valitaan parempi. Kummassakin vaihtoehdossa puolet pisteistä (puolet tenttipisteiden maksimista tai 50 yhteispistettä) riittää kurssin suoritukseen arvosanalla 1. Tarkat arvosanarajat ilmoitetaan, kun tentti on arvosteltu.

Harjoitustehtäviin kuuluvat tuntitehtävät, kotitehtävät ja STACK-tehtävät. Pisteitä ei pyöristetä ylös- eikä alaspäin.

Kevään 2023 IV-periodista kerätyt harjoituspisteet ovat voimassa kurssitentissä 18.4.2023 ja uusintatentissä 9.6.2023.

Tentti

Tentissä saa kirjoitusvälineiden lisäksi olla mukana laskin (tarkemmat ohjeet myöhemmin) ja käsinkirjoitettu muistilappu. Laskimen muisti tulee olla tyhjennetty. Muistilapun tulee olla A4-kokoinen, tekstiä saa olla vain toisella puolella, ja oikeassa yläkulmassa tulee olla opiskelijan nimi. Laskut tulee esittää välivaiheineen riittävän perustellusti — pelkästä oikeasta vastauksesta ei saa pisteitä.

Kurssitenttiin ilmoittaudutaan ilmoittautumalla kurssille WebOodissa. Siihen ei siis tarvitse (eikä voi) ilmoittautua muuta kautta. Muihin tentteihin pitää ilmoittautua erikseen WebOodissa.


Harjoitustehtävät

Kurssilla on kolmentyyppisiä harjoitustehtäviä: tuntitehtävät, kotitehtävät ja STACK-tehtävät. Tunti- ja kotitehtäviä käsitellään ohjatuissa harjoituksissa, jotka edellyttävät säännöllistä läsnäoloa. STACK-tehtävät ratkaistaan itsenäisesti kurssin MyCourses sivuilta löytyvässä elektronisessa tehtäväjärjestelmässä. Ohjatuissa harjoituksissa saa kysyä neuvoa kaikkiin harjoitustehtäviin. Lisäksi apua harjoitustehtävien ratkaisemiseen on tarjolla matematiikan laskutuvassa.


Ohjatut harjoitukset

Ohjattuja harjoituksia järjestetään kahdesti viikossa. Harjoituksissa ratkotaan tuntitehtäviä assistentin avustuksella ja tarkastetaan edellisen harjoituksen kotitehtävät. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa.  Malliratkaisut ilmestyvät MyCourses-sivuille sen jälkeen, kun kyseiset harjoitukset ja vertaisarvioinnit ovat ohi.

Ohjatusta harjoituksesta saa läsnäolosta 2 pistettä (myöhemmin täsmennetään, mitä tarkoittaa läsnäolo) ja tehdyistä kotitehtävistä 2 pistettä (1 p/tehtävä).

Ohjatut harjoitukset noudattavat seuraavaa rutiinia:

  1. Opiskelijat merkitsevät tekemänsä kotitehtävät paperilistalle. Ratkaisun ei tarvitse olla täydellinen, mutta merkitsemällä tehtävän tehdyksi opiskelija ilmaisee olevansa valmis esittämään ja selittämään ratkaisunsa taululla.
  2. Vapaaehtoiset tai assistentin valitsemat opiskelijat esittävät ja selittävät kotitehtävien ratkaisunsa taululla. Assistentti kommentoi ja avustaa tässä tarvittavassa määrin. Keskustelu tehtävistä ja ratkaisuista on sallittua ja suotavaa.
  3. Tämän jälkeen ryhdytään ratkomaan harjoituksen tuntitehtäviä pienryhmissä assitentin avustuksella. Tuntitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi ensimmäisen alkuviikon harjoituksessa neljä). Tuntitehtävien ratkaisuja ei arvioida.
  4. Jos aikaa jää, voi tuntitehtävien jälkeen siirtyä ratkomaan seuraavia kotitehtäviä. Kotitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi viimeisen loppuviikon harjoituksessa nolla).
STACK-tehtävät

STACK-tehtävät ratkotaan itsenäisesti. STACK-tehtäväkierroksia on yksi per viikko ja kukin niistä sisältää kolme tehtävää. Kunkin viikon tehtäväkierros julkaistaan kyseisen viikon ma klo 8:00. Tehtäväkierros on auki seuraavan viikon keskiviikkoon klo 24:00 asti, jonka jälkeen avoimet yritykset palautetaan automaattisesti. Jokaisesta STACK-tehtävästä saa 0–2 pistettä/tehtävä, mikäli lukuarvot ovat oikein. Tehtäviä voi yrittää useita kertoja siten että kustakin väärästä vastausyrityksestä tulee pieni sakko. STACK-tehtävien ratkaisuja ei käsitellä harjoituksissa.Senast redigerad: fredag, 24 februari 2023, 16:29