Tavoitteenne ryhmässä on kirjoittaa opetus-case, joka kuvaa opetukseen ja oppimiseen liittyvää haastetta tai ongelmaa. 

 • Keskustelkaa ryhmässä millaisia haasteita tai ongelmia olette kohdanneet omassa opetuksessanne ja/tai opetusohjelmassanne.
 • Valitkaa realistinen haaste, joka muodostaa opetustapahtuman (casen) perustan. Voitte valita yhden haaseen ryhmänne keskustelussa esiin nostamista haasteista. Voitte myös yhdistää useampi tosi elämässä kohtaamianne haasteita. 
Edellytykset case:lle:
 • Haaste/ongelma on realistinen.
 • Haaste/ongelma voidaan ratkaista (tai ymmärtää) hyödyntämällä pedagogisessa koulutuksessa saavuttamaanne osaamista.
 • Sislätää kaikki/suuren osan informaatiota, joka tarvitaan ratkaisuun.
 • Vidaan ratkaista monitieteenalaisessa opettajaryhmässä tunnissa.  esim. ryhmällä, joka ratkaisee case:a ei ole syvällistä tieteenalakohtaista osaamista.
 • Max.pituus 2 sivua

Kirjoittakaa case-kuvaus, joka sisältää:

 • Kuvaus konterkstista esim. koulu, tutkinto-ohjelma, kurssi, opiskelijoiden määrä, valinnainen/pakolliinen kurssi ....
 • Miä on haaste/ongelma jonka olette tunnistaneet? Miten tämä haaste ilmenee? Mitkä ovat haasteen / ongelman seuraukset.
 • Rajatkaa ongelma, jota kuvailette tapauksessa niin, että se voidaan ratkaista tunnissa.
 • Muuta oleellista tietoa casen ratkaisemiseksi? Esim. opiskelijoiden taustatietoja, opiskeluhistoria, opiskelijapalaute, opettajan opetuskokemus, käytettävissä olevat resursssit…


Palauttakaa casenne  allaolevalle vertaisryhmien case -keskustelualueelle -  DL13.3.2019.

Huomitoittehan, että kaikki osallistujat tällä kurssilla voivat nähdä kuvauksenne.


Viimeksi muutettu: maanantaina 14. tammikuuta 2019, 19.59