Idén med den här uppgiften är att göra något roligt på svenska. Du kan läsa en bok, titta en film, besöka ett museum, lyssna på musik, gå på språkcafé eller göra något annat som du gillar. 

Du hittar tips på Smart svenska och dessutom hittar du material på nätet.

Skriv i din loggbok det du har gjort! Den här uppgiften kan du upprepa flera gånger under kursens gång och på det sättet samla timmar till din loggbok :)
Last modified: Monday, 8 July 2019, 1:18 PM