Målet med den här uppgiften är att lära sig att skaffa ny information på svenska, att bearbeta informationen och att till slut presentera den för andra.

1. Läs mera om att göra en intervju eller gallup på Smart svenska.

2. Välj om du vill göra en skriftlig eller en muntlig intervju (per e-post eller ansikte mot ansikte) eller en skriftlig eller muntlig gallup (t.ex. med hjälp av Google Forms eller Survey Monkey eller så att du frågar folk på stan).

3. Välj temat för din intervju eller gallup och samla in material.

4. Gör en presentation om dina resultat (antingen skriftligt eller muntligt) och lämna den in på diskussionforum.

5. Läs andras presentationer och kommentera dem.

Last modified: Wednesday, 11 September 2019, 10:56 AM