Målet med den här uppgiften är att lära sig att argumentera muntligt.


1. Bekanta dig med och öva olika ord och uttryck som du behöver när du diskuterar och argumenterar.

A. Lär dig om argumentation

B. Lär dig fraser

2 a Kom på lektionen måndagen den 3 februari och gör övningen där.

2 b  Gör argumentationsövningen utanför klassrummet. Du kan diskutera med någon från kursen, någon utanför kursen eller berätta ensam om du inte hittar någon att diskutera med. Berätta vad du gillar mera och motivera ditt svar. 

Diskussionen eller berättelsen ska filmas och lämnas in.


Last modified: Tuesday, 17 December 2019, 8:36 AM