Toisen kotimaisen (ruotsin) kielen suullinen koe


Ruotsin kielen suullinen koe koostuu kahdesta osasta:

1. Omaan alaan liittyvä noin 5-8 minuutin esitys. Videoesitys 4-5 min.

2. Ryhmäkeskustelu, jota esityksen pitäjä/videon esittäjä ohjaa ja johon muut ryhmäläiset osal-listuvat (n. 7 minuuttia).

Esityksen tulee liittyä omaan alaan ja se tulee valmistella etukäteen. Valitse aihe, josta olet aidosti kiinnostunut ja josta sinun olisi helppo kertoa jollain toisellakin kielellä. Sinua auttaa se, että tiedät aiheesta jotain jo etukäteen ja myös se, että aihe on jollain tavalla omakohtainen.
Aivan esityksen alussa esittele itsesi ja aiheesi: Mikä on nimesi? Missä korkeakoulussa opiskelet? Mikä on pääaineesi? Mitä tulet esittelemään? Miksi olet kiinnostunut juuri tästä aiheesta?

Esityksessä on tarkoitus käyttää apuna havaintomateriaalia. Luokassa havaintomateriaali voi olla vaikka PowerPoint tai esine tms. Myös taulua saa käyttää apuna. Videolla voi käyttää aivan samoja havaintomateriaaleja kuin luokassakin ja lisäksi voi kuvata kaupungilla, luonnossa, studiossa. Videolla tulee kasvojen näkyä suurimman osan ajasta.

Tarkoitus on kertoa asiasta omin sanoin mahdollisimman luonnollisesti. Kyseessä ei ole koe, jossa testataan, miten hyvin osaat lukea tekstiä suoraan paperista. On suositeltavaa, että havaintomateriaali koostuu kuvista, kaavioista tai videosta, ei tekstistä. Näin havaintomateriaali tukee omin sanoin kertomista.

Ryhmäkeskustelu tapahtuu pidetyn esityksen pohjalta. Esityksen aikana muut opiskelijat miettivät kysymyksiä ja kommentteja, joita esittää ryhmälle tai esityksen pitäjälle. Esityksen pitäjä voi valmistella muutamia johdattelevia kysymyksiä auttamaan keskustelua alkuun. Muiden ryhmäläisten tehtävä on osallistua aktiivisesti keskusteluun.

Kiinnitä huomiota ääntämiseen. Netissä voit kuunnella kirjoittamasi tekstin (osissa) osoitteessa: http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html

Vaihtoehto A: Koe luokassa

Kokeeseen osallistuu samanaikaisesti korkeintaan viisi opiskelijaa ja koetilaisuuteen osallistumiseen tulee varata aikaa 120 minuuttia. Tiukan aikataulun johdosta, on opiskelijan pidettävä kiinni oman esityksensä pituudesta. Opettaja katkaisee esityksen ja keskustelun, kun aika on ylittymässä.

Kokeeseen ei voi tulla mukaan kesken koetilaisuutta, joten tule ajoissa paikalle. Valmistaudu molempiin osiin ennen kokeeseen tuloa. Molempien osien tulee toteutua, jotta koe voidaan hyväksyä

Vaihtoehto B: Videoesitys ja videoitava ryhmäkeskustelu

Tätä vaihtoehtoa koskevat samat säännöt kuin luokassa pidettävää keskustelua. Jokaisen keskustelijan tulee esitellä itsensä jokaisen keskustelun alussa.


Last modified: Monday, 8 July 2019, 4:16 PM