Målet med den här uppgiften att du lär dig kommunicera om hållbar utveckling, med särskilt fokus på din egen bransch.


1. Sök information om något som har med hållbar utveckling att göra, gärna i din egen bransch. 

Material hittar du t.ex. här på Smart svenska.


2. Processera materialet t.ex. med hjälp av en mindmap, en SWOT-analys eller på ett annat sätt. Tips hittar du här.


3. Förbered en presentation eller skriv en text som du lämnar in.  Se närmare instruktioner nedan.


Alternativ 1 - skriftlig uppgift (obligatorisk)

- Skriv en text på ca 150 ord och lämna den in i modul 8 "Skriv en text av valfritt slag".

- Efter att du har fått respons av läraren ska du skriva texten på nytt enligt lärarens anvisningar och lämna in den andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen..


Alternativ 2 - muntlig presentation (obligatorisk)

- Laga en videopresentation på ca 3 -  4 minuter och lämna den in på diskussionsforumet i modul 6 "Muntlig presentation av valfritt slag".

- Lämna in andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen efter att du har fått respons av läraren.


Alternativ 3 - skriftlig eller muntlig uppgift - (frivillig/extra)

- Lämna in din text eller din muntliga presentation (video) på diskussionsforumet i den här modulen.


Läs andras inlägg och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får.Viimeksi muutettu: perjantaina 8. toukokuuta 2020, 00.25