Palautekooste syksyltä 2019 PHYS-A2140 Aineen rakenne (47 vastaajaa)

Mikä kurssilla oli hyvää? Mikä edisti oppimistasi? Mikä kurssilla oli huonoa/ei toiminut? Mikä haittasi oppimistasi?

Luennot

 • Luennot olivat hyviä (10x)
 • Learning catalytics tehtävät olivat todella hyviä (5x)

Luennot

 • Luennot (8x)
 • Luennoilla enemmän/hitaammin esimerkkejä. (3x)
 • Learning Catalytics -tehtävät liian vähän aikaa esillä (3x)
 • Luentodiat olisivat voineet olla selkeämpiä (2x) 

Harjoitukset

 • MP-tehtävät olivat hyviä, ja niihin laitetut vihjeet avasivat asioita… (12x)
 • Laskuharjoitukset (9x)
 • K-tehtävillä pystyi kertaamaan tenttiin (3x)
 • R-tehtävät olivat hyvä parannus … (3x) 
 • Tykkäsin siitä, että tehtäviä oli paljon. (3x)
 • Loistava assistentti (3x)

Harjoitukset

 • Lh-tehtävien pisteytys laski, jos ne palautti myöhässä ... (2x) 
 • Liikaa / liian pitkiä harjoituksia (2x)
 • Harjoitusten kieli on väärä (3x): kaikki olisi hyvä olla englanniksi, kaikki olisi hyvä olla suomeksi, olisi hyvä olla myös ruotsiksi

 

Laboratoriotyöt

 • Laboratoriotyöt olivat hyviä / kivoja / kiinnostavia (9x) …olisi jopa voinut olla enemmän.
 • Labratöistä oppi hyvin / opetus oli hyvää (6x) … tähdättiin ymmärryksen kasvuun

Laboratoriotyöt

 • Osa laboratoriotöistä tuntui aika turhilta… (5x) 
 • laboratorion assistentti oli kujalla (3x)
 • Labroihin tarvitaan enemmän assareita (2x) 

Muut asiat

 • Kurssin oppikirja oli myös selkeä (3x)

Muuta

 • Tentti tuntui yllättävän vaikealta … (5x)
 • kesto kaksi periodia (4x)
 • Kokonaisuus siis jäi hieman epäselväksi … (4x)
 • arvostelussa huomioidaan vain tenttipisteiden mukainen määrä pisteitä. (3x)
 • Mitään moitittavaa ei ole… kaikki toimi. (3x)

 


 

Luennoitsijan kommentit:

 • Mielipiteet luennoista ja laboratoriotöistä jakautuvat. 
 • Luentokysymysten miettimisaika on toisinaan valitettavan lyhyt. Joskus syynä on kiire mennä eteenpäin, toisinaan se, että opiskelijoiden enemmistö näyttää lopettavan miettimisen ja siirtyy keskustelemaan keskenään. 
 • Esimerkkejä toivotaan palautteessa lisää. Luennoilla havainto kuitenkin on, että esimerkkejä ei jakseta seurata yhtä hyvin kuin muuta opetusta. Halutaanko niitä siis oikeasti? 
 • Joidenkin mielestä paljon tehtäviä on hyvä, toisten mielestä huono. Jatkossakin tehtäviä on paljon.
 • Tämä on ainoa fysiikan peruskurssi, joka kestää kaksi periodia. Kurssi voidaan vaihtaa yhteen periodiin, jos CHEM-koulu sitä haluaa. Tosin tammikuun Yliopistofysiikan peruskurssin palautteessa toivotaan kurssin jakamista kahdelle periodille, joten muutos tuskin ratkaisee mitään.
 • Arvostelussa voidaan siirtyä malliin, jossa kaikki kurssin aikana kerätyt pisteet otetaan mukaan arvosteluun. Jotta kurssia ei voi suorittaa kopioimalla harjoituksia, tenttiin joudutaan lisäämään kynnysehto. Näin lähes kaikki saavat korkeammat loppupisteet kurssilta, mutta samalla tentin painoarvo kurssin läpäisykriteerinä kasvaa. En pitäisi tätä opiskelijoiden kannalta hyvänä, mutta tähän voidaan siirtyä. Lopuarvostelussa päädyttiin ottamaan 50% ”yli jääneistä” pisteitä mukaan arvosteluun, eli hyvitys oli luvattua suurempi.
 • Tentti saattaa tuntua vaikealta, mutta vaikeutta kompensoidaan arvostelulla. Toisaalta tehtävistä 1 ja 3b olivat vastattavissa kurssin esitietojen pohjalta ja jo niistä saaduilla pisteillä pystyi kurssin suoritettamaan, jos oli kurssin aikana muuten osoittanut riittävästi osaamista. Luennoilla oli useaan otteeseen ratkaistu tehtävän 5a tyyppinen tehtävä, ja sen yhteydessä mainittu, että joku vastaava tulee tenttiin. Tenttiin osallistuneista 80 % sai kurssin suoritettua. 

 

2019

2018

2017

2016

2015

Yleisarvosana

3,0

3,3

3,0

3,5

3,4

Opetustapa

3,3

3,8

3,5

3,8

3,9

Luennoitsija

3,3

3,5

3,1

3,2

3,6

Assarit

3,2

 

 

2,5

3,4

Labrat

3,4

3,5

3,5

3,6

3,3

Opiskelupanos

3,0

3,5

3,5

3,6

3,4

Mitoitus

3,3

3,5

3,6

3,8

3,4

Ajankäyttö

88 h

109 h

97 h

138 h

98 h

Oheisessa taulukossa on numeerisen arvostelun perusteella laskettu palautekooste. Kurssien opetustapa on pysynyt samanlaisena ja luennoitsijakin on ollut sama. Assistenttien kohdalla vaihtelu on suurta. Kohdat mitoitus ja ajankäyttö pyrkivät selvittämään kuinka työläs kurssi on suorittaa.

Mitoitus on saatu keskiarvona vastauksista kysymykseen ”Kurssin suorittaminen vaati siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna 1=Huomattavasti vähemmän aikaa, 2=Hiukan vähemmän aikaa, 3=Mitoituksen mukaisesti, 4=Hiukan enemmän aikaa, 5=Huomattavasti enemmän aikaa”. Vastaukset kertovat aikaa käytetyn enemmän kuin mitoituksen mukaisesti mutta vähemmän kuin hiukan enemmän kuin mitoituksen mukaisesti. Tätä voidaan verrata seuraavaan, kun muistetaan, että mitoituksen mukaisesti 5 ECTS · 27 h / ECTS = 135 h.

Ajankäyttö on saatu keskiarvona opiskelijoiden vastauksista kysymykseen, kuinka monta tuntia käytit yhteensä tällä kurssilla. Vastaukset vaihtelivat 20 h:sta yli 200 h:iin ja keskiarvo asettui 88 tuntiin ja on mitoitusta pienempi. Näiden perusteella kurssilla käytettyä työmäärää voi pitää keskimäärin kohtuullisena ja se todennäköisesti tarkoittaa kurssin olevan helppo lukion fysiikan suorittaneille ja työläs sitä suorittamattomille.


Senast redigerad: tisdag, 11 augusti 2020, 11:20