Ilmoittautuminen

En ole vielä ilmoittautunut kurssille. Ehdinkö vielä mukaan?
 • Ilmoittautuminen on mahdollista niin kauan, kun WebOodi sen sallii. Ilmoittautuminen päättyy syyskuun puolivälissä.
 • Sen jälkeen, kun kurssin laboratoriotyöt ovat alkaneet, kurssille ei ole perusteltua tulla enää mukaan ja tällöin ilmoittautuminen ei ole enää mahdollista.
 • Jos kysymyksesi koskee tentti-ilmoittautumista, katso vastaus kohdasta Tentistä ja tenttiin ilmoittautumisesta

Salilaskuharjoitukset ja luennot

Ryhmät ovat täynnä? Miten voin päästä mukaan?
Voinko vaihtaa ryhmää?
 • Kurssin ilmoittautumisvaiheessa laskuharjoitusryhmät tulevat yleensä täyteen ja aivan kaikki opiskelijat eivät välttämättä mahdu niihin mukaan. Tämä ei estä kurssille osallistumista.
 • Harjoituksissa tulee syksyllä 2020 osallistua siihen ryhmään, johon on ilmoittautunut. Tämä on valitettava koronasta aiheutuva rajoite. 
 • Ryhmän vaihtaminen on mahdollista ainakin I ja II periodin vaihteessa, kun ilmoittautuminen laskuharjoitusryhmiin avataan.
Saako laskuharjoituksissa käymisestä pisteitä?
 • Saliharjoituksiin osallistuminen ei ole pakollista eikä siitä anneta pisteitä kurssin loppuarviointiin.
Videoidaanko luennot?
 • Luentoja ei videoida.

Laboratoriotyöt

Olen suorittanut tämän kurssin laboratoriotyöt aiemmin. Voinko käyttää niitä kurssin suorittamiseen?
 • Syksyllä 2019 tehdyt työt kelpaavat vielä joulukuun 2020 kurssitentissä.
 • Syksyllä 2019 tehdyt työt eivät kelpaa tämän kurssitoteutuksen rästitenteissä vuonna 2021.
 • Jos olet tehnyt tämän kurssin laboratoriotyöt syksyllä 2018 tai aiemmin, ne eivät ole voimassa.

Olen suorittanut rinnakkaiskurssin PHYS-A1140 tai PHYS-A5140 laboratoriotyöt. Voinko käyttää niitä kurssin suorittamiseen?
 • Vuonna 2020 rinnakkaiskursseilla tehdyt työt kelpaavat kaikissa tämän kurssitoteutuksen tenteissä.
 • Jos olet tehnyt rinnakkaiskurssin laboratoriotyöt syksyllä 2019, ne kelpaavat vielä joulukuun 2020 tentissä.
 • Jos olet tehnyt rinnakkaiskurssin laboratoriotyöt keväällä 2019 tai aiemmin, ne eivät ole voimassa.
 • Jos haluat siirtää laboratoriotyöt rinnakkaiskurssilta toiselle, kerro siitä sen kurssin vastaavalle opettajalle, jonka tenttiin osallistut, jotta hän huomaa tarkastaa rinnakkaiskurssin hyväksytyt laborartoriosuoritukset. Tämän voi tehdä esimerkiksi merkitsemällä sen selvästi tenttivasytauspaperiin. Huomaa, että suoritusmerkintä tulee aina siitä kurssista, jonka tenttiin osallistuu ja että vain laboratoriotöiden pisteet siirtyvät kurssilta toiselle, muut pisteet eivät siirry.

Kuinka pitkään tämän kurssin aikana tehdyt laboratoriotyöt ovat voimassa?
 • Tällä kurssilla tehdyt laboratoriotyöt kelpaavat kurssisuoritukseen tämän kurssin ja rinnakkaiskurssien kaikissa tenteissä vuonna 2021.

Saanko laboratoriotöistä (hyvitys)pisteitä kurssin loppuarvosteluun?
 • Laboratoriotyöt ovat pakollinen osa kurssia, ja tekemällä ne hyvin voi saada pisteitä kurssin loppuarvosteluun.
 • Laboratoriotöistä saadut pisteet ovat voimassa yhtä kauan kuin itse työtkin.
 • Laboratroriotyöosuudesta kerätyt pisteet siirtyvät kurssilta toiselle, mutta ne otetaan huomioon aina suoritettavan kurssin omien pistelaskusääntöjen mukaan.

Jos käytän viime vuoden laboratoriotöitä, voinko osallistua tänä vuonna pelkästään kurssin harjoituksiin? Saanko niistä hyvityspisteitä?
 • Kyllä. On suotavaa osallistua kurssille (harjoituksiin ja/tai luennoille) ja kerrata teoriaa, jos aikoo osallistua joulukuun tenttiin. Hyvitykset lasketaan samalla tavoin kuin muillekin.

Kurssin arvostelu

Millä suorituksella pääsee tentistä läpi?
 • Laboratoriotyöt pitää olla hyväksytty
 • Kurssin loppuarvostelussa pitää saada vähintään 50 pistettä.

Mitä kaikkea otetaan mukaan kurssin arvostelussa?
 • Kurssin arvostelu on kuvattu kurssiesitteessä. Siellä kerrotaan, että loppuarvosteluun voi kerätä pisteitä tentistä, laboratoriotöistä, luennoista ja erilaisista harjoituksista.

Arvostellaanko kurssi arvosanoilla 1-5 vai hyväksytty/hylätty -asteikolla?
 • Syksyn 2020 toteutus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
 • Arvostelu on hyväksytty/hylätty myös toukokuun ja elokuun 2021 rästitenteissä. 
 • Toivottavasti syksyllä 2021 järjestettävä kurssi voidaan toteuttaa normaalilla arvosanoin tejhtävällä arvostelulla.
Voinko korottaa aiemmin saamaani arvosanaa tästä tai rinnakkaiskurssista?  
 • Syksyn 2020 toteutusta ei voi käyttää arvosanan korottamiseen, koska arvosanoja ei anneta. 
 • Aiemmin saatua arvosanaa ei voi korvata merkinnällä "hyväksytty".
Kuinka kauan pisteet ovat voimassa?
 • Laboratoriotöiden pisteen vanhenevat vuoden 2021 lopussa
 • Tentin ja tenttimuistiinpanojen pisteet ovat voimassa vain siinä tentissä, josta ne on annettu
 • Tämän kurssin aikana kerätyt pisteet luennoilta ja laskuharjoituksista vanhenevat syyskuussa 2021.

Mistä pisteet voi tarkastaa?
 • MP:n antamat pisteet H, K ja Q-harjoituksista voi nähdä harjoituksittain MP-järjestelmässä. Siellä näkyy myös luennoista annetut alustavat pisteet. Kaikki MP:ssä näkyvät ovat satakertaisia. 
 • MyCoursesin Arvioinnit -sivulle lasketaan ajoittain Luentopisteiden, MP-pisteiden ja harjoittelupaketin pisteiden perusteella alustava pistemäärä, joka kertoo kuinka paljon tenttipisteisiin lisättäviä pisteitä on viimeiseen päivitykseen mennessä kertynyt. Koska tenttipisteitä ei tässä vaiheessa tunneta, pistemäärä on vain suuntaa antava. Arvioinnit -sivu löytyy vasemmasta sivupalkista.
 • Laboratoriotöiden pisteet ilmoitetaan erikseen.
 • Kurssitentin tarkastamisen jälkeen tenttipisteet julkaistaan osiossa Arvioinnit ja sinne lasketaan myös kurssin lopulliset pisteet sekä kurssista annettu arvosana.
 • Rästitenttien tenttipisteet julkaistaan osiossa Aaltolaisille ja sinne lasketaan myös kurssin lopulliset pisteet sekä kurssista annettu arvosana.

MasteringPhysics-harjoitukset, e-kirja ja niiden ongelmat

Miten pääsen Masteringphysic-järjestelmään?
 • Järjestelmään on suora linkki kurssin MyCourses-sivuilta Harjoitukset ja Luennot. Erillistä sisäänkirjautumista tai salasanaa ei tarvita.
 • Kaikilla weboodissa kurssille (ja johonkin kurssin laboratorio- tai laskuharjoitusryhmään) ilmoittautuneille pääsyn pitäisi toimia automaattisesti.

En pääse kirjautumaan MasteringPhysicsin harjoituksiin. Harjoitus ei aukea niinkuin pitäisi.
En pääse kirjautumaan sähköiseen kirjaan.

Luennoitsijalle voi toki lähettää kuvauksen ongelmasta, mutta teknisten ongelmien kanssa hän ei juurikaan pysty auttamaan. Parempia vaihtoehtoja ovat MyCoursesin tuki (mycourses@aalto.fi), joka voi auttaa kotimaisilla kielillä tai Pearsonin tuki, josta löytyy valmiita vastauksia ja josta voi ottaa yhteyttä tukeen englanniksi. Pearsonin tuen toimia helpottaa ja vastauksen saamista nopeuttaa, jos liität kysymykseesi seuraavat tiedot:
 • Sähköpostiosoitten, jota käytän MyCoursesissa ja nimesi siinä muodossa, kun se esiintyy MyCoursesissa.
 • kuvauksen ongelmasta ja/tai virheilmoituksista
 • mitä ohjelmaa ja käyttäjärjestelmää käytät
 • lisäksi seuraavaan lauseeseen on koottu muita heidän usein kysymiään tietoja, joten voit kopioida sen sellaisenaan. I am studying at Aalto University on the course PHYS-A2140. Our teacher is prof Lahtinen. We use MasteringPhysics and the access is via direct integration from the MyCourses (Moodle) system. The Course ID is MPPLUS3909044.

En ehtinyt palauttaa MP-tehtäviä annetussa ajassa. Haluaisin palauttaa niitä myöhässä. Voinko vielä saada pisteitä?
 • Tehtävien palauttamisella on takaraja, joka on kerrottu jokaisen harjoituksen alussa. Voit katsoa, miten pisteytys tehdään klikkaamalla harjoituksen alussa näkyvää linkkiä tekstissä "To understand how points are awarded, read the Grading Policy for this assignment”
 • Lh-harjoituksissa on palautuspäivä, jonka jälkeen pisteet alkavat pienentyä myöhästymisen seurauksena.
 • K-harjoituksissa on palautuspäivä, mutta myöhästyminen ei vähennä pisteitä.
 • Q-tehtävistä ei saa pisteitä, jos myöhästyy palautuksen takarajasta.
 • Pisteiden keruumahdollisuus päättyy lopullisesti kurssitoteutuksen ensimmäiseen tenttiin. Vielä tämänkin jälkeen harjoituksia voi vielä tehdä, mutta pisteiden kohdalta tilanne ei enää muutu.
Saako laskuharjoitustehtäviin malliratkaisut? Miten voin kerrata harjoituksia tenttiin?
 • Kaikkiin esimerkkitehtäviin on mallivastaukset, jotka julkaistaan MyCoursesissa. Sen lisäksi muutamaan Lh-tehtävään julkaistaan mallivastaukset R-tehtävinä.
 • Vaikka tehtävä on palauttu, sen voi ratkaista uudelleen alusta alkaen (Rework for Practise). Tämä ei hävitä siihen mennessä tehtävästä kerättyjä pisteitä, mutta se ei myöskään tuota lisää pisteitä. Näin voi kuitenkin valmistautua tenttiin.
 • Tehtäviin, joissa on vinkkejä, ei julkaista malliratkaisuja. Tehtävien pitäisi olla ratkaistavissa vinkkien avulla myös kokeeseen valmistauduttaessa.

Löysin MP-tehtävästä virheen tai puutteen. Miten antaa palautetta MP:n tehtävistä?
 • Kun tehtävä on valmis, MP tarjoaa joka tehtävässä mahdollisuutta antaa palautetta. Tähän pääsee valitsemalla Provide Feedback. Linkistä aukeavaan ikkunaan kirjoitetut kommentit tulevat luennoitsijalle. Tässä voi kommentoida tehtävää, kertoa oivalluksistaan, kysyä epäselväksi jäänyttä asiaa tai kertoa mihin olisi tarvinnut vinkkiä. Kaikki asialliset viestit luetaan, mutta niihin vastataan harkinnan mukaan.
 • Jos koet, että MP on antanut sinulle epäoikeudenmukaisesti liian vähän pisteitä, voit ilmoittaa asiasta luennoitsijalle jolloin pisteitä voidaan korjata. Korjaukset kuitenkin tehdään vasta tentin jälkeen ja silloinkin vain siinä tapauksessa, että korjauksella näyttäisi olevan vaikutusta kurssista saatavaan arvosanaan. Pisteiden korjauspyyntöpyyntö tulee tehdä MP:n omaa palautejärjestelmää käyttäen (Provide Feedback), sillä näin palaute liittyy automaattisesti oikeaan opiskelijaan ja oikeaan tehtävään. Pisteiden korjauspyyntöpyyntöviesteihin ei pääsääntöisesti vastata, mutta ne pidetään tallessa tenttiarvosteluun asti. Kun tenttitulokset on julkaistu, ja havaitset, että jäit niukasti arvosanarajan alapuolelle, voit pyytää tilannetta tarkastettavaksi osaltasi.

Tentistä ja tenttiin ilmoittautumisesta

Pitääkö tenttiin ilmoittautua?
Myöhästyin tentti-ilmoittautumisesta, pääsenkö vielä mukaan?
Saanko osallistua kurssin tenttiin, vaikka en ole ilmoittautunut kurssille?

 • Kurssin tenttiin voi ilmoittautua, vaikka ei olisi ilmoittautunut kurssille.
 • Tentteihin tulee ilmoittautua WebOodissa seitsemän päivää ennen tenttiä, kuten Aalto-yliopiston tenttiohje edellyttää. Tenttiohjeen mukaan "ilmoittautuminen on edellytys tenttisuorituksen arvostelemiseksi ja suoritusmerkinnän saamiseksi" ja "tenttisaliin otetaan vain tenttiin ilmoittautuneet".
 • Ilmoittautuminen syksyn kurssille sisältää ilmoittautumisen tämän vuoden joulukuun kurssitenttiin. Joulukuun tenttiin ei siis tarvitse erikseen ilmoittautua, jos on syksyn kurssilla ilmoittautuneena.
 • Jälki-ilmoittautuminen tenttiin ei ole mahdollista. Luennoitsija ei ota vastaan jälki-ilmoittautumisia, ei edes perustelluista syistä.

Saako tentissä olla mukana omia muistiinpanoja?
 • Kurssilla on normaalivuonna saanut olla mukana yksi arkki itse kirjoitettuja muistiinpanoja erillisen ohjeen mukaisesti. Nämä on arvosteltu osanan tenttisuoritusta.
 • Kun tentit järjestetään etäyhteydellä, tenttimuistiinpanoja saa olla mukana. Tenttimuistiinpanoja ei kuitenkaan arvostella. Etätentissä saa käyttää myös kurssin oppikirjaa.

Milloin kurssista järjestetään tenttejä?
 • Kurssitentti järjestetään kurssin päätteksi joulukuussa.
 • Rästitentit järjestetään toukokuussa sekä elo-syyskuun tutkintokaudella. Tenttipäivät ilmoitetaan WebOodissa.
 • Rinnakkaiskursseista PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI), PHYS-A5140 Materiets struktur järjestetään tenttejä muulloinkin. Niiden tenttipäivät löytyvät myös WebOodista.
Tarvitsen lisäaikaa tenttiin esimerkiksi lukihäiriön takia. Onnistuuko se?
 • Yleensä onnistuu. Jos pari viikkoa ennen tenttiä lähettää pyynnön kurssin luennoitsijalle, niin hän voi pyytää edelleen tentin järjestäjää varaamaan tarvittavan tilan ja valvojan.
 • Jos pyytää tenttiä edeltävänä päivänä, niin ei välttämättä onnistu. Toki voi käydä niin onnekkaasti, että järjestelyt on tehty jo jotain toista opiskelijaa varten ja siihen mahtuu mukaan.

Kurssin korvaminen

Miten tämän kurssin voi korvata?
 • Kurssin voi korvata suorittamalla rinnakkaiskurssin PHYS-A1140 Aineen rakenne (SCI) tai PHYS-A5140 Materies struktur kokonaisuudessaan. Jos suoritat rinnakkaiskurssin, voit käyttää siitä saatua suoritusta ilman erillistä korvauspäätöstä.
 • Jos sinulla on suoritettuna joku kursseista Tfy-3.1254 Fysiikka IIB, Tfy-3.1194 Fysiikka IIB tai Tfy-3.1374 Fysik IIB, sekä jokin toinen Tfy-3.1XXX peruskurssi, voit hakea korvaamista (puoltoa) kurssin vastaavalta opettajalta.
 • Jos sinulla on suoritettuna jossain muussa yliopistoissa vastaavan sisältöinen ja tasoinen kurssi, tapauksesta voi olla ennakkotapaus CHEM-koulussa. Tällöin korvaaminen onnistuu suoraan. Tarvittaessa voit hakea puoltoa kurssin vastaavalta opettajalta.

Onko kurssille kerätyt pisteet voimassa myös rinnakkaiskurssin tenteissä?
 • Kurssin aikana kerätyt laboratoriotöiden pisteet siirtyvät rinnaiskurssille, mutta ne otetaan huomioon tuon rinnakkaiskurssin sääntöjen mukaisesti.
 • Luennoista ja harjoituksista kerätyt pisteet eivät siirry kurssilta toiselle.

Viimeksi muutettu: maanantaina 7. joulukuuta 2020, 16.30