Målet med den här uppgiften är att berätta om någonting inom din egen bransch. Samtidigt övar du inför det muntliga provet och egentligen kan den här presentationen eller videon bli en del av ditt muntliga prov (presentationsdelen).


Gör så här:

1.  Välj ett tema inom din egen bransch som intresserar dig. Det får gärna vara något personligt (t.ex. en firma eller en produkt som du har jobbat med). 


Här finns några exempel på eventuella teman:


- Digitalisering


- IoT (sakernas internet)


- AI (artificiell intelligens)


- UX (användarupplevelse)


- Ledningskultur och ledarskap


- Världshandeln


- En beskrivning av en process, en produkt, ett system eller en tjänst,.

- Reklam och marknadsföring, t.ex. etisk marknadsföring eller att planera en marknadsföringskampanj för ett företag eller en produkt eller marknadsföring i sociala medier.


-Flera teman hittar du på Svenskstudier för högskolestuderande.

Du kan också göra den här uppgiften enligt instruktionerna i uppgifterna 1 (Presentera ett företag eller en arbetsplats) eller 2 (Hållbar utveckling).

3. Sök information i olika kanaler, t.ex. Smart svenska, tidningar och Google.


4. Gör en plan för hur du ska presentera temat.


5. Gör en presentation på svenska, t.ex.:


-PowerPoint, Prezi eller Adobe Spark eller motsvarande


- Filma presentationen på video t.ex. med Panopto, Screencastify eller Screen-cast-o-matic eller motsvarande verktyg.


6. Lämna in din presentation på diskussionsforum

Om filen är för stor så spara den i Drive eller Dropbox och dela länken på diskussionsforum. 
 

Last modified: Wednesday, 27 January 2021, 2:02 AM