I den här uppgiften är målet att du lär dig ord och fraser som har med företag och arbetsliv att göra. Du bekantar dig med ett företag eller en annan plats och väljer sedan om du berättar om hela företaget/arbetsplatsen eller mer specifikt om någon viss verksamhet eller avdelning. Du kan också berätta om ett påhittat företag (instruktioner här) eller en påhittad arbetsplats.


Först ska du bekanta dig med ord och fraser (se listan nedan) och spela Quizlet-spel.


Den här uppgiften kan vara antingen muntlig presentation eller en skriftlig uppgift.Alternativ 1 - skriftlig uppgift (obligatorisk)

- Skriv en text på ca 150 ord och lämna den in i modul 8 "Skriv en text av valfritt slag".

- Efter att du har fått respons av läraren ska du skriva texten på nytt enligt lärarens anvisningar och lämna in den andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen..


Alternativ 2 - muntlig presentation (obligatorisk)

1) Laga en presentation med hjälp av PowerPoint, Prezi eller AdobeSpark. Längd ca. 3 -5 dior.


2) Filma presentationen med hjälp av Screen-cast-o-maticScreencastify eller Panopto (Obs. Panopto kräver Aalto-lösenord). Du kan också filma med hjälp av PowerPoint eller andra verktyg. Längd 2- 4 minuter.

3) Lämna in din presentation  i modul 6 "Muntlig presentation av valfritt slag".

4) Lämna in andra versionen på diskussionsforumet i den här modulen efter att du har fått respons av läraren.


Alternativ 3 - skriftlig eller muntlig uppgift - (frivillig/extra)

- Lämna in din text eller din muntliga presentation (video) på diskussionsforumet i den här modulen.


Läs andras inlägg och kommentera dem samt ställ frågor! Svara på frågor som du får på ditt inlägg.Exempel på saker som kan nämnas i presentationen/texten samt ord och fraser:


-Namnet på företaget (yrityksen nimi)

-Vi/Företaget är ett medelstort svenskt företag som grundades år 1897/1954/2006. (perustettu vuonna)

-Vårt företag ägs av ett utländskt bolag. (omistaja)

-I vår koncern ingår två dotterbolag. (mahdolliset tytäryhtiöt)

-Vi har i dag ca 1 000 medarbetare. (Työntekijöiden määrä)

Antalet anställda är/uppgår till knappa 200.

Vi sysselsätter drygt 150 personer.

Personalen består av 35 personer.


-Vårt huvudkontor ligger i Esbo och vi har fabriker i alla nordiska länder. (pääkonttorin ja tehtaiden sijainti)

-Vårt företag leds av vd NN. (yrityksen toimitusjohtaja)

-Vi/Företaget verkar inom livsmedelsbranschen/modebranschen/skogsbranschen/utbildningsbranscen/arkitektur. (yrityksen toimiala)

-Vi designar/tillverkar/exporterar/levererar/ marknadsför/betjänar/säljer/köper etc. (mitä yritys tekee)

-Våra huvudprodukter består av tjänster för mobila lösningar. (päätuotteet)

-Våra största konkurrenter finns i Asien och våra viktigaste marknader är i Europa. (kilpailijat)

-Vi har en marknadsandel på x % inom branschen. (markkinaosuus)

-Vi har ett nära samarbete med företaget X sedan 2008. (yhteistyökumppanit)

 

-Vår omsättning är/uppgår till 3 miljarder euro. (liikevaihto)

Vi har en omsättning på 7 miljoner euro.

Vi omsätter 400 000 euro. 
 

Last modified: Monday, 24 August 2020, 4:14 PM