OHJEITA OPINNÄYTETYÖN ESITTELYYN (nämä ovat vain ehdotuksia)

Jos et esittele opinnäytettä, tsekkaa alta yleisemmät ohjeet (ovat hyödyksi myös opinnäytetyön tekijöille)

  1. Kerro selkeästi alussa omin sanoin mitä olet tutkinut. Jos haluat, voit aloittaa myös kuvalla tms. 
  2. Alussa on tärkeää motivoida yleisöä kuuntelemaan. Voit kertoa miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia, miten tutkittava ongelma näkyy arjessa/teidän alalla tai missä käytännön sovelluksissa aihe on käytössä, miksi aihe kiinnostaa sinua tms.
  3. Tämän johdannon jälkeen mennäänkin jo tutkimusosaan: kerro selkeästi mikä on tutkimuksen tavoite. Voit halutessasi esitellä tutkimuskysymykset tarkemmin.
  4. Tämän jälkeen voit kuvata seuraavat elementit haluamallasi tavalla: keskeiset käsitteetaineistonkeruututkimusmenetelmättutkimustulokset ja johtopäätökset sekä esim. tutkimusta tehdessä heränneet jatkotutkimusideat.
  5. Pyri kertomaan asioista havainnollisesti: visuaalisesti ja omin sanoin. Yleensä konkreettiset asiat ja esimerkit ovat kiinnostavia. 
  6. Lopetus: Mieti mitä haluat yleisön muistavan? Voit esim. kerrata pääpointin. Mitä tästä jäi käteen? Esitys voi loppua myös johtopäätöksiin, tulevaisuuden pohdintaan tms. mikä sinusta tuntuu tarkoituksenmukaiselta.

Tässä video-ohje, jota käytetään joissain kandisemmoissa, tästäkin voisi olla hyötyä:

viestinta_puhepaja_2_ohjeet_1280x720 (panopto.eu)

Yleisempää ohjeistusta:

Tietoa välittävä esitelmä max 10 min. 

(haluamallasi kielellä)

 Valitse esim. omaan alaasi liittyvä itseäsi kiinnostava ja innostava aihe ja rajaa se.

Voit kohdentaa esitelmän nimenomaan tälle yleisölle tai esimerkiksi vain oman alasi asiantuntijoille. Määrittele tavoite: onko tarkoitus jakaa informaatiota / opettaa / saada ihmiset kiinnostumaan / markkinoida vai kenties kaikkea tätä? Tärkeimpänä tavoitteena selkeys! Kuulijoiden on vaikea innostua ja kiinnostua, jos he eivät ymmärrä sisältöä.

Suunnittele esityksen rakenne. Miten motivoit kuulijoita alussa? Miksi tästä pitäisi kiinnostua? Miksi olet itse kiinnostunut? Onko tässä jokin tietty näkökulma? Voisiko aiheen linkittää arkielämään tai miten muuten yleisö voisi samaistua? Suunnittele kuulijan kannalta looginen rakenne, jota on helppo seurata. Mieti myös lopetus etukäteen. Loppu jää yleensä kuulijalle mieleen. Mitä haluat yleisön muistavan? Mikä oli tärkeintä? Mitens tulevaisuus? tms.

Yleensä konkreettiset asiat ja esimerkit ovat kiinnostavia.

 Power pointit tms: vähempi on parempi! Suosi kuvia, vältä tekstiä, etenkin lausemuotoa. Yleisö ei voi kuunnella ja lukea samaan aikaan. Mieti millainen visuaalinen anti tukee puhuttua sanomaa ja on kuulijoiden näkökulmasta hyödyllistä?

Puhu sisältö ääneen ja tsekkaa aika. Max 10 min... ja sitten pieni keskustelu aiheesta. Muistiinpanot / tukisanalista on ihan ok, kunhan muistat, että esiintyminen ei ole suorittamista vaan vuorovaikutusta. Esitelmän ei tarvitse olla täysin hallittu kokonaisuus. Suosi puhekieltä (mahdollisimman yksinkertaista ilmaisua) ja vältä kirjallista muotoa (sitä on vaikea ymmärtää).

Huom! Tämä on harjoitustilanne eli ota ihmeessä riskejä ja tee asioita eri tavoin kuin yleensä. Jos siltä tuntuu. Esim. jos sinulla on tapana harjoitella esitykset varman päälle sanasta sanaan, voisit ehkä kokeilla spontaanimpaa esitystä: suunnittele mitä haluat yleisölle sanoa ja missä järjestyksessä, mieti kohdentaminen (toimiiko sisältö just tälle yleisölle) ja mieti myös havainnollistamista. Puhu sisältö ääneen ja tsekkaa aika, tee muutoksia, jos tarvis, merkkaa rakenne itsellesi ylös (suurin piirtein) ja sitten lopeta valmistautuminen! Jos taas haasteena on esim. tiivistäminen ja selkeys, voit kokeilla pecha kuchaa (ks. erillinen ohje) tai esim. suunnitella ns. normiesityksen ja sitten myös 1 tai 2 minuutin hissipuheen aiheesta. (=pääpointti konkreettisesti) 


Esiintymistilanteessa:

Vireytyminen kuuluu asiaan, yritä hyväksyä se.

Keskity itse asiaan ja yleisökontaktiin. Etenkin alussa ota aikasi ja tilasi ja kohtaa rauhassa kuulijasi. Muista, että he ovat sinun puolellasi. (ainakin tällä kurssilla ja yleensä muutenkin)

Ajatus saa katkeilla ja sanat mennä sekaisin, se ei ole vakavaa. Yleisö on yleensä kiinnostunut ihmisistä ja persoonista, ei koneista.

Saa innostua! Jos puhuja näyttää olevan innostunut aiheestaan, kuulijatkin todnäk motivoituvat kuuntelemaan.

 Vaihtoehtoisesti voit kokeilla pecha kuchaa: 


Kysy jos ongelmia!
Last modified: Friday, 12 November 2021, 11:22 AM