Jos sinulla on vielä kurssijärjestelyihin tutustuttuasi kysyttävää, käytä etusivulta löytyvää keskustelupalstaa. Henkilökohtaisemmissa asioissa voit lähettää sähköpostia suoraan luennoitsijalle.

Kurssilla on pääosin lähiopetusta, mutta läsnäolopakko ei ole ja kaikki tehtävät palautetaan sähköisesti MyCoursesissa. Luennot ja laskarit ovat siis kampuksella, mutta luentoja voi seurata etänä ja tavallisten lähilaskarien lisäksi on pari etälaskaria Zoomissa.

Kurssin osat

Kurssilla on jokaisella luentoviikolla

  • Esitehtävät (ti 10.00)
  • Luennot ja laskuharjoitukset
  • STACK-tehtävät ja paperilla laskettavat perinteiset laskuharjoitustehtävät (pe 20.00)
  • Viikkopalaute (su 23.59)

Lisäksi kurssilla on viisi palautettavaa esseetehtävää. Tenttiä tai välikokeita ei ole, vaan kurssin suoritus perustuu kokonaan tehtäväpisteisiin. (Ks. tarkemmin alempana.) Lähiopetukseen osallistuminen on suositeltavaa muttei pakollista. Vanhat pisteet eivät ole voimassa.

Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan, joten älä jätä palautusta viime hetkelle.

Viikkoaikataulu

  ma ti ke to pe
8–10 Tutustu viikon aiheeseen ja tee esitehtävät   H1 (TU1) H6 (U4/U1)
10–12 Luento (AS2) Luento (TU2) H2 (TU1) H7 (U4/U1)
12–14     H3 (TU1) + etä H8 (U4/U1) + etä
14–16

H4 (TU7/AS1/TU1) + sv
16–18

H5 (TU7)

Opetus alkaa tavalliseen tapaan 15 yli.

Luennoilla on käytössä aktivoivia opetusmenetelmiä jotka toimivat parhaiten salissa, mutta jos haluat voit osallistua etänä Zoomin kautta (linkki löytyy 28.2. alkaen kurssin etusivulta).

Harjoitusryhmät H1–H8 ovat keskenään vaihtoehtoisia. Laskarit H6–H8 ovat periodissa IV salissa U4 ja periodissa V saliissa U1. Ilmoittaudu omaan ryhmään etusivun "Laskuharjoitusryhmän valinta"-ryhmävalinnalla ja muista myös päivittää valintasi jos vaihdat ryhmää.

Harjoitusryhmälle H4 tulee luentoviikosta 4 eteenpäin isompi sali: AS1 (luentoviikot 4–7) / TU1 (luentoviikot 8–rästi).

Etälaskarit pidetään torstaisin ja perjantaisin klo 12–14. Nämä ovat samaan aikaan kun H3 ja H8, mutta erikseen Zoomissa.

Parallellt med grupp H4 hålls en svenskspråkig övningsgrupp torsdagar kl 12–14 i sal TU6.

Oppimateriaali

Kurssin oppikirjana on Young & Freedman: University Physics with Modern Physics, 11.–15. painos, luvut 21–36 (osat Electromagnetism ja Optics; tarkemmat lukuohjeet löytyvät jokaisen luentoviikon kohdalta). Kirja löytyy sekä fyysisenä että e-kirjana yliopiston kirjastosta. ( https://primo.aalto.fi/ haku: young university physics) Kirjaan viitataan kurssimateriaalissa lyhenteellä YF. Oppikirjan vanhemmissakin painoksissa on sama asiasisältö, mutta lukujen numeroinnissa taitaa olla eroja. Tiivimpi vastine tälle on Wolfson, R.: Essential University Physics, 2.–3. painos, luvut 20–32.

Luentokalvot ja (viime vuoden) luentovideot löytyvät kunkin luentoviikon kohdalla. Oppikirjan lukeminen suositellaan lämpimästi.

Etäopiskelu

Luennoille voi osallistua etänä ja tavallisten lähilaskarien lisäksi on tarjolla kaksi etälaskaria. Opetukseen osallistuminen on suositeltavaa muttei pakollista. Jos haluat, voit lukea oppikirjaa, katsoa luentovideoita ja tehdä kurssin tehtävät itsenäisesti. Huomaa kuitenkin, että kurssin palautusten määräajat ovat kaikille samat eikä myöhästyneitä palautuksia oteta vastaan.

Luentoviikkojen aiheet ja päivämäärät

1. Sähkövaraus ja sähkökenttä (28.2.–4.3.)
2. Gaussin laki (7.–11.3.)
3. Sähköpotentiaali (14.–18.3.)
4. Kapasitanssi, resistanssi ja smv (21.–25.3.)
5. Magneettikenttä ja magneettiset voimat (28.3.–1.4.)
6. Magneettikentän lähteet (4.–8.4.)

   [välikoeviikolla tauko]   

7. Sähkömagneettinen induktio ja induktanssi (19.–22.4)
8. Sähkömagneettiset aallot (25.–29.4.)
9. Valon luonne ja eteneminen (2.–6.5.)
10. Interferenssi ja diffraktio (9.–13.5.)

Rästiviikolla (16.–20.5.) on tavallisen luentoviikon verran rästitehtäviä tarjolla muttei luentoja.

Luentoviikkoa vastaava osio julkaistaan viikkoa etukäteen. 

Kurssin henkilökunta ja assarointivuorot

Luennoitsija: TkT Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi, 050 420 5860

Tuntiassistentit: Aada Koivisto, Aaro Kuusinen, Antti Tarkka, Elmo Lepola, Jeremias Pohjola, Jiro Tanabe, Kirill Enckell, Lassi Tammenpää, Nadja Jensen ja Veera Tarkiainen

H1: Kirill, Lassi  H6: Aada, Kirill  
H2: Aada, Jeremias 
H7: Aaro, Jeremias 
H3: Lassi, Nadja, Veera H8: Jiro, Nadja
H4: Aaro, Antti, Veera

H5: Antti, Jiro

Elmo pitää etälaskarit.

Henrik håller den svenskspråkiga gruppen.

Suoritusvaatimukset

Kurssin arvosanaan vaikuttaa:

Esitehtävät 5%
STACK 15%
Laskuharjoitukset  
50%
Esseet 25%
Palautteet (viikkopalautteet + kurssipalaute)  5%


Kaikki tehtävät tehdään/palautetaan MyCoursesissa luentoviikkokohtaisessa osiossa tai Esseet-osiossa.

Arvosanarajat

Kurssin arvosana määräytyy kokonaispisteiden avulla seuraavasti:

Vähintään  
Arvosana
57.00% 50.00%
1
66.00% 64.00%
2
75.00% 3
84.00% 4
93.00% 5

 
Kurssin lopputulosten perusteella arvosanojen 1 ja 2 rajat laskettiin hieman.

Jokainen opiskelija näkee MyCoursesissa omat pisteet (kohta "Arvioinnit" tai "Grades") ja niistä lasketun arvosanan. Ilmoita Henrikille, jos pisteissäsi on puutteita tai jos huomaat MyCoursesin laskevan jotain väärin. 

Rästitehtävät

Kurssin viimeinen viikko (16.–20.5.) on rästiviikko. Tällä viikolla on  tavallisen luentoviikon verran rästitehtäviä tarjolla muttei luentoa (tai uutta materiaalia).

Rästitehtävien tarkoitus on mahdollistaa yhden luentoviikon poissaolon paikkaamista, mutta teknisesti rästitehtävien pisteet ovat lisäpisteitä joilla voi korottaa pistekertymää.

Huom: Kurssin tulokset valmistuvat kesäkuun alussa ja viedään rekisteriin ennen 10.6.2022.

Esitiedot

Kurssin esitiedoksi on kirjattu "MS-A010x Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 sekä ELEC-A3110 Mekaniikka, tai näitä vastaavat tiedot ja taidot." Matematiikasta tarvitaan erityisesti vektori- ja integraalilaskentaa.

Poissaolot ja korvaamiset

Poissaolot työn, levon tai matkailun vuoksi ovat lähtökohtaisesti omalla vastuullasi eikä kurssilla ole pakollista läsnäoloa. Henkilökohtaisista erikoisjärjestelyistä voidaan rajoitetusti neuvotella, jos sinulla on OOP:in myöntämä todistus tai lääkärin määräämä sairasloma tai jos kyseessä on kertausharjoitus. Ota yhteys mahdollisuuksien mukaan etukäteen ja ajoissa!

Ota yhteys OOP:iin eli kansliaan, jos haet kurssin korvausta (hyväksilukua) jollakin toisella kurssilla.

Last modified: Monday, 6 June 2022, 11:27 AM