AllWellKoronatilanne on rajoittanut opiskelua yhä kuluneen lukuvuoden ajan. Kevään 2022 AllWell?-opiskeluhyvinvointikyselyn avulla pyrimme selvittämään, miten te opiskelijat voitte ja miten koronatilanne on vaikuttanut teidän opiskelukokemukseenne. Kysely toteutetaan 16.2.-2.3.2022, ja se lähetetään kaikille 2. vuoden kandi- ja 1. vuoden maisteriopiskelijoille.

Löydät tämän linkin takaa lisätietoa AllWell?-kyselystä:  https://www.aalto.fi/fi/palvelut/allwell-opiskeluhyvinvointikysely

Opiskeluhyvinvointikyselystä jokainen vastannut saa vastapalautteen, jonka avulla hän voi kehittää omia opiskelu- ja hyvinvointitaitojaan sekä lisätä itsetuntemustaan opiskelijana. Lisäksi yliopisto ja ohjelmat saavat tärkeää tietoa opetuksen kehittämisen tueksi.

Kiitoksia jo etukäteen aktiivisuudestasi!

Last modified: Thursday, 3 February 2022, 12:47 PM