Analyysi, virhearviointi ja mittalaitteiden käyttö

Suoran sovittamista, virheanalyysia ja perusmittalaitteiden käyttöä on selitetty oheisessa kalvopaketissa:

Esimerkki kuvaajan laadinnasta ja suoran sovittamisesta pienimmän neliösumman menetelmällä (PNS):

Esimerkkejä kokonaisdifferentiaalin ja suhteellisen virheen käytöstä virhearvioinnissa:


Ohjelmistojen käyttöohjeet

Mittaustulosten käsittely tietokoneella-ohjeessa käsiteltään Excelin, Matlabin ja Originin käyttöä labratöiden tarpeisiin. LoggerPro-ohjelmaa taas tarvitaan mittaamiseen osassa töistä. Se löytyy mittauspohjineen labran koneilta, mutta on myös ladattavissa omalle koneelle download.aalto.fi-palvelusta.


Muu materiaali

Viimeksi muutettu: tiistaina 25. toukokuuta 2021, 15.17