In English

Kun jätät opinnäytteesi tarkastukseen, on työn oltava täysin valmis ja ohjaajan on täytynyt antaa lupa työn jättöön. Lue tarkemmat ohjeet aalto.fi Opiskelijan oppaasta oman ohjelmasi ohjelmasivuilta kohdasta Opintojen aikana > Opinnäyte. Löydät ohjelmasi ohjelmasivut täältä.

Maisterin tutkinnon opinnäytteen tarkastusta ja hyväksymistä varten sinun tulee

  1. ladata opinnäytteesi PDF/A-tiedostona auki olevaan palautuslaatikkoon
  2. ladata opinnäytteesi PDF/A-tiedostona arkistointia varten tästä linkistä kirjastolle

Huom!

  • Tallenna työ ainoastaan yhteen palautuslaatikkoon.
  • Kauppakorkeakoulussa 1.8.2020 alkaen maisterin tutkinnon kypsyysnäyte on opinnäytteen tiivistelmä. Erillistä kypsyysnäytettä ei palauteta, ellet ole suorittanut alempaa korkeakoulututkintoasi ulkomailla ja koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi. Lue lisää ohjelmasivuilta: Opintojen aikana > Opinnäyte. Jos tämä koskee sinua, ota yhteys ohjelmasi opintojen suunnittelijaan.


Valmistuminen

Valmistuaksesi sinun on haettava tutkintotodistusta. Ennen tutkintotodistuksen hakemista, varmista että sinulla on HOPSillasi oikeat koodit (kaikilla muilla ohjelmilla MNGT1/2/3/4.thes ja BIZ.matr paitsi 1.8.2022 jälkeen aloittaneet Strategic Management in a Changing World ja Global Management -ohjelmien opiskelijat käyttävät koodeja MNGT2.20.thes/MNGT3.20.thes ja BIZ.matr). Oikea koodi määräytyy ohjaajasi erikoistumisen perusteella. Jos et ole varma oikeasta koodista, voit kysyä ohjelmasi suunnittelijalta apua.

Katso ohjeet tutkintotodistuksen tilaamiseen ohjelmasivuilta kohdasta Valmistuminen.In English

When you wish to submit the final version of your thesis, the thesis has to be completely ready, and you need to have a permission from the supervisor to submit the thesis. Please read the instructions on the programmes pages of your own programme in the aalto.fi Student guide under During your studies > Thesis. You can find your programme's programme pages here.


To submit the final version of your thesis for evaluation, you must

  1. Submit your thesis as a PDF file to an open submission folder
  2. Submit your thesis as a PDF file to library via this hyperlink


Please note!

  • Submit your thesis only in one submission folder
  • As of August 1, 2020 in the Aalto Business School the maturity essay for the master's degree is the abstract of the thesis. A separate maturity essay is not submitted, unless you have received your first cycle university degree outside of Finland and your language of secondary education is Finnish or Swedish. Please read more on the programme pages: During your studies > Thesis. If this applies to you, please contact your programme's planning officer


Graduation

In order to graduate, you have to order your diploma. Before applying for the diploma, make sure that you have the correct codes in your Personal Study Plan (most programmes use codes MNGT1/2/3/4.thes and BIZ.matr but students who have begun their studies in the programmes Strategic Management in a Changing World or Global Management on August 1, 2022 or later use codes MNGT2.20.thes/MNGT3.20.thes and BIZ.matr). The correct code is determined based on the research area of your supervisor. If you are not sure about which code to use, you can ask the Planning Officer of your programme.

Further information on ordering the diploma can be found on the programme pages under Graduation.

Last modified: Monday, 30 January 2023, 10:40 AM