Esitelmöinti-check-list:

Tietoa välittävä esitelmä 10-15min

(haluamallasi kielellä)

 

Valitse esim. omaan alaasi liittyvä itseäsi kiinnostava ja innostava aihe ja rajaa se.

Voit kohdentaa esitelmän nimenomaan tälle yleisölle tai esimerkiksi vain oman alasi asiantuntijoille. Määrittele tavoite: onko tarkoitus jakaa informaatiota / opettaa / saada ihmiset kiinnostumaan / markkinoida vai kenties kaikkea tätä? Tärkeimpänä tavoitteena selkeys! Kuulijoiden on vaikea innostua ja kiinnostua, jos he eivät ymmärrä sisältöä. Mieti myös omat tavoitteesi esiintymisen suhteen: mitä haluat oppia? Haluatko kokeilla jotakin uutta?

Suunnittele esityksen rakenne. Miten motivoit kuulijoita alussa? Miksi tästä pitäisi kiinnostua? Miksi olet itse kiinnostunut? Onko tässä jokin tietty näkökulma? Voisiko aiheen linkittää arkielämään tai miten muuten yleisö voisi samaistua? Suunnittele kuulijan kannalta looginen rakenne, jota on helppo seurata. Mieti myös lopetus etukäteen. Loppu jää yleensä kuulijalle mieleen. Mitä haluat yleisön muistavan? Mikä oli tärkeintä? Mitens tulevaisuus? tms.

Perinteinen tutkimuksen esittely voisi edetä näin: johdanto - menetelmät - tulokset - johtopäätökset. (jos esittelet tutkimusta)

Yleensä konkreettiset asiat ja esimerkit ovat kiinnostavia.

 

Power pointit tms: vähempi on parempi! Suosi kuvia, vältä tekstiä, etenkin lausemuotoa. Yleisö ei voi kuunnella ja lukea samaan aikaan. Mieti millainen visuaalinen anti tukee puhuttua sanomaa ja on kuulijoiden näkökulmasta hyödyllistä.

 

Puhu sisältö ääneen ja tsekkaa aika. 

 Muistiinpanot / tukisanalista on ok! Mutta... esitelmän ei tarvitse olla täysin hallittu kokonaisuus. Suosi puhekieltä (mahdollisimman yksinkertaista ilmaisua) ja vältä kirjallista muotoa (sitä on vaikea ymmärtää).

Huom! Tämä on harjoitustilanne eli ota ihmeessä riskejä ja tee asioita eri tavoin kuin yleensä. Jos siltä tuntuu. Esim. jos sinulla on tapana harjoitella esitykset varman päälle sanasta sanaan, voisit ehkä kokeilla spontaanimpaa esitystä: suunnittele mitä haluat yleisölle sanoa ja missä järjestyksessä, mieti kohdentaminen (toimiiko sisältö just tälle yleisölle) ja mieti myös havainnollistamista. Puhu sisältö ääneen ja tsekkaa aika, tee muutoksia, jos tarvis, merkkaa rakenne itsellesi ylös (suurin piirtein) ja sitten lopeta valmistautuminen! Jos taas haasteena on esim. tiivistäminen ja selkeys, voit kokeilla pecha kuchaa (ks. erillinen ohje) tai esim. suunnitella ns. normiesityksen ja sitten myös 1 tai 2 minuutin hissipuheen aiheesta. (=pääpointti konkreettisesti) 


Esiintymistilanteessa:

Vireytyminen kuuluu asiaan, yritä hyväksyä se.

Keskity itse asiaan ja yleisökontaktiin. Etenkin alussa ota aikasi ja tilasi ja kohtaa rauhassa kuulijasi. Muista, että he ovat sinun puolellasi. (ainakin tällä kurssilla)

Ajatus saa katkeilla ja sanat mennä sekaisin, se ei ole vakavaa. Yleisö on yleensä kiinnostunut ihmisistä ja persoonista.

Saa innostua! Jos puhuja näyttää olevan innostunut aiheestaan, kuulijatkin todnäk motivoituvat kuuntelemaan.

Kysy jos kysyttävää!


Last modified: Thursday, 17 November 2022, 11:46 AM