Ensimmäisen viikon esitehtävä

Tutkimustiedon keräysilmoitus

Tämän kurssin verkko-opetukseen liittyvää interaktiodataa kerätään tutkimustarkoitukseen. Tavoitteena on validoida tehtävien vaikuttavuutta. Dataa verrataan kurssin suorittamisen yhteydessä kertyviin suorituspisteisiin ja mahdollisesti muilta vastaavalla ilmoituksella varustetuilta kursseilta saatuun dataan.

Tiedon turvallinen hallinta ja anonymisointi toteutetaan yleisten hyvien käytäntöjen mukaan. Kerätty tieto ei sisällä mitään mitä ei normaalistikin MyCoursesin käytön yhteydessä tallentuisi, sitä vain tarkastellaan nyt tarkemmin. Tietosuojaseloste, joka kuvaa asiaa tarkemmin, löytyy täältä. Jos haluat lisää tietoa tutkimuksen luonteesta, ota yhteyttä tiedon kerääjään: Matti.Harjula@aalto.fi 

Tässä kyselyssä on 34 väittämää, jotka käsittelevät tätä kurssia. Kyselyn täyttämiseen menee yleensä noin 10 minuuttia. Arvioi jokaisen väittämän kohdalla sen sopivuutta sinun tuntemuksiisi asteikolla:

  1. Täysin eri mieltä
  2. Osittain eri mieltä
  3. Ei samaa eikä eri mieltä
  4. Osittain samaa mieltä
  5. Täysin samaa mieltä

Valitse kunkin kysymyksen kohdalla sinun tuntemuksiasi parhaiten kuvaava vaihtoehto. Vastaa jokaisen kysymykseen ensivaikutelman perusteella. Väittämien on tarkoitus olla yksinkertaisia ja suoraviivaisia eikä niitä tarvitse ylianalysoida. Jos et ymmärrä väittämää, jätä kyseinen kohta tyhjäksi. Jos ymmärrät väittämän mutta sinulle ei ole vahvaa mielipidettä väitteeseen, valitse ‘ei samaa eikä eri mieltä’. Jos jokin kohta sisältää kaksi erillistä väittämää ja olet eri mieltä vähintään toisesta, valitse ‘osittain eri mieltä’ tai ‘täysin eri mieltä’.

The questionnaire was closed on Sunday, 13 September 2020, 11:00 PM. Thanks.