Version 2 av kandidatarbetet inlämnas senast 26.2 kl 10:00.

Lämna in den senaste versionen av ditt arbete här. Arbetet ska påvisa klara framsteg och responsen på version 1 ska vara beaktad.

När arbetet är inlämnat i MyCourses skapas det automatiskt en Turnitit analysrapport (inom max 25 h). Turnitin hjälper dig att skriva väl och undvika plagiering (into.aalto.fi) eftersom du med hjälp av rapporten kan du analysera ditt arbete. Ditt kandidatarbete lagras i detta skede inte automatiskt i Turnitin-databasen av studiearbeten, trots att systemet frågar efter efter samtycke till det. Bekanta dig med anvisningarna, där framkommer bl.a. hur du lagrar arbetet, hur analysrapporten öppnas och tolkas samt hur du kan se eventuell respons av handledaren: Turnitin anvisningar för studerande (på engelska)

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window