Tässä luonnoslaatikossa voit tarkistaa tekstiäsi Turnitin-yhtäläisyysraportin avulla. Raportti auttaa hahmottamaan oman työn ja lähteiden välistä suhdetta, kun se näyttää yhtäläisyydet oman tekstisi ja vertailukannoissa olevien aineistojen välillä. Raportin pohjalta voit korjata seuraavaan versioon mahdolliset vääräntyyppiset yhtäläisyydet plagioinnin välttämiseksi.

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window