Lämna in här om du skriver på engelska.

OBS: Arbetet skall samtidigt också lämnas in i diskussionsforumet Skriftlig opponering av version 3 så att din opponent får tillgång till arbetet.

Lämna in den senaste versionen av ditt arbete här. Arbetet ska påvisa klara framsteg och responsen hittills förväntas vara beaktad. Arbetet borde i det här skedet vara minst hälften klart – nästan färdigt.

Om du skriver på engelska, får du respons på din text på English Workshop 2.

För denna version på ditt arbete får du även skriftliga kommentarer av din opponent.


När arbetet är inlämnat i MyCourses skapas det automatiskt en Turnitit analysrapport (inom max 25 h). Turnitin hjälper dig att skriva väl och undvika plagiering (into.aalto.fi) eftersom du med hjälp av rapporten kan du analysera ditt arbete. Ditt kandidatarbete lagras i detta skede inte automatiskt i Turnitin-databasen av studiearbeten, trots att systemet frågar efter efter samtycke till det. Bekanta dig med anvisningarna, där framkommer bl.a. hur du lagrar arbetet, hur analysrapporten öppnas och tolkas samt hur du kan se eventuell respons av handledaren: Turnitin anvisningar för studerande (på engelska)


TurnitIn anvisningar för lärare/handledare (på engelska)

For EWR2

Please submit your text in .rft of .docx format Download free for students, LINK or convert/export your PDF-file to Word. Please do not submit a PDF-file.

  • Name your document: Your_firstname_lastname_EWS2_Date_of_Workshop2
  • Submit all text you have written so far
Please sign up for the workshop in the scheduler LINK CLICK HERE. This is also where you find the zoom link to our Workshop.
The contents of our Workshop will be based on your texts and on any specific questions you may have. Therefore:
1) Clearly indicate on the front page which 2-3 pages of text you would like feedback on
2) Add any questions or comments you may have at the end of your draft
3) Include your aalto email address at the top of the front page

If you prefer to submit your text version that contains questions to me directly
1) still submit your "clean" text to the MyC submission box (Uppgifter)
2) email me your version with questions, i.e. the one you would like me (and only me) to read: signe-anita.lindgren@aalto.fi
3) add as subject to the email: JOIN.sv.kand EWS2 text for [Workshop date, XX Nov.]
The deadline is the same.
Be prepared to share your text or parts of it in the Workshop also with your peers.

Looking forward to receiving your texts and discussing them with you!

Signe-Anita (signe-anita.lindgren at aalto.fi)
PS. The more ready your draft is, the more useful the feedback will be for you.


Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window