Klicka på Interactive HTML BoM tool for KiCad för att öppna resurs