Klicka på 14. Ventana 2, repaso: El verbo gustar för att öppna resurs